Stolta medarbetare från Maria Ungdom och Beroendecentrum i Stockholm Pride Parade 2023

Lördag den 5 augusti deltog Beroendecentrum Stockholm och Maria Ungdom i Stockholm Pride Parade tillsammans med BUP och SCÄ (Stockholms centrum för Ätstörningar). Stämningen var på topp hela vägen från början till slut!

Efter en vecka med internt fokus på hbtqi-frågor var det dags för Stockholm Pride Parade. Stockholm bjöd på en varm och regnfri prognos när paraden gick av stapeln från Norrmälarstrand. Medarbetare, tillsammans med familj och vänner, sjöng och dansade genom staden för att uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde och rättigheter.

- Det är viktigt att vi som faktiskt lever i en fri demokrati står upp för dessa rättigheter och visar vår solidaritet med de hbtqi-personer världen över som inte har samma rättigheter som oss. Tillsammans kan vi göra en förändring. Vi behöver mer kärlek i världen, inte mer hat, säger Otilia, skötare på Beroendecentrum Stockholm och en av de som gick paraden.

Deltagandet är ett sätt att förmedla vår grund om lika vård för alla, samt vårt fokus på att alla ska känna sig inkluderade och välkomna när de söker hjälp hos oss. Eftersom hbtqi-personer är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa och beroende, men trots det har en lägre grad av vårdsökande, är synligheten på Pride extra viktig. Det finns fortfarande mycket att göra för att skapa trygghet i vårdkontakten och vi behöver fortsätta jobba med hbtqi-frågor genom bland annat utbildningar, handlingsplaner och reflekterande samtal på arbetsplatsen. Det arbetet fortsätter. Varje dag, året om. 

Foto: Lydia Darmark

Publicerad 2023-08-08