Självhjälp: Att stödja sig själv

Att må dåligt i perioder och uppleva jobbiga känslor är helt naturligt och något som tillhör livet. Det är en bra sak att kunna känna både lyckliga och olyckliga känslor. Däremot kan det kännas svårt om känslorna är starka och ihållande eller om du mår väldigt dåligt över en längre tid.

Du har rätt att må bra och få stöd i det som är jobbigt. Både från dina närstående och andra vuxna i din närhet. När det behövs är det bra att söka professionell hjälp, till exempel på din vårdcentral, en ungdomsmottagning eller hos oss på Maria Ungdom.

Det finns också saker du kan göra för att ge stöd till dig själv. I svåra situationer kan det vara skönt med konkreta sätt för att hjälpa sig själv, så här har vi samlat några exempel som du kan testa om du vill. Prata gärna med din vårdkontakt fler sätt att hantera jobbiga situationer. 

Att ta hand om hela sig själv och lyssna till sina behov

Vi har alla både en kropp och ett psyke. Ofta har vi lättare att se efter våra fysiska behov och får fysiska hälsa. Men det är lika viktigt att se till våra psykiska behov och vår psykiska hälsa. Våra fysiska och psykiska behov är starkt sammankopplade med varandra. Därför är ett sätt att ta hand om oss själva psykiskt, att se till våra fysiska behov. Därför kan du fungera över hur det ser ut för dig. 

Att undvika beroendeframkallande substanser eller beteenden

Det kan finnas många olika anledningar till att en person använder alkohol/droger/spel om pengar eller något annat beroendeframkallande. En del gör det för att uppnå positiva känslor, andra som ett sätt att hantera jobbiga känslor eller som ett sätt att hantera olika situationer. Användningen är dock alltid förenad med många risker. I längden orsakar det flera negativa konsekvenser på både det psykiska och fysiska måendet.

Att hantera och stå ut med känslor

Ibland är det jobbigt att behöva stå ut med vissa känslor. Det kan handla om känslor som ilska, skam, skuld, hopplöshet eller att vara sårad. Om känslan blir väldigt stark eller om vi inte tillåter känslan komma fram kan det i sin tur skapa ångest som gör situationen ännu svårare.

Hantera ångest

Stark ångest kan förvärras av tanken av att den aldrig kommer att gå över, men även ångest går över. Att lära kroppen och hjärnan det kan göra ångesten mer uthärdlig. Det finns även olika verktyg för att hantera ångest, prata gärna med din behandlare om hur du kan göra.

Att känna sig misslyckad

Du är din bästa vän och din viktigaste person. Det är något många av oss glömmer bort. Det är vanligt att ha för vana att vara kritisk mot sig själv och behandla sig själv sämre än vad vi skulle behandla en kompis.

Ha tålamod med vuxna

Ibland kan vuxna vara rädda för att prata om känsliga saker, fastän de är vuxna. Ibland kan de till och med vara riktigt dåliga på att lyssna. Då kan det bli svårt att skapa förståelse.