Utbilda dig hos oss

Beroendecentrum Stockholm tar emot flera yrkeskategorier för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och andra typer av utbildning inom kliniken. 

Drygt 300 läkarstuderande samt cirka 125 sjuksköterskestuderande gör årligen sin VFU hos oss. Andra yrkesgrupper som gör sin VFU på kliniken är skötare och medicinsk sekreterare. Vi är glada och stolta över att Beroendecentrum Stockholm rankas högt i utvärderingarna från studenterna.  

Våra utbildningar 

Du som vill göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss behöver först och främst kontakta din högskolas samordnare. Tyvärr är det ingen idé att du kontaktar oss direkt, eftersom din praktikplats måste beställas av din skola. 

Högskoleutbildning - verksamhetsförlagd utbildning 

Vi tar emot studenter för VFU från följande högskoleprogram:

  • Sjuksköterska
  • Läkare

Verksamhetsförlagda platser beställs av högskolan och fördelas i samråd med oss. Vill du göra din VFU hos oss ska du ta kontakt med din högskolas samordnare. De skickar sedan en beställning till oss den 15 september respektive 15 mars inför nästkommande termin. 

På Beroendecentrum Stockholm tar vi emot studerande från alla högskolor i Stockholm. Vi har också särskilda avtal med Karolinska Institutet, Ersta-Sköndal Högskola och Sophiahemmets högskola. Du som är skriven i Stockholm men studerar på annan ort i Sverige kan få komma till oss i mån av plats. 

Grundutbildning av läkare 

Beroendecentrum Stockholm genomför på uppdrag av Karolinska Institutet utbildning för läkarstudenter. Under termin 9 läser studenterna kursen ”Neuro, sinne, psyke” och beroendemomentet är en del av denna kurs. Flera av våra läkare undervisar som föreläsare och handledare. 

Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar om praktik direkt från utländska studenter. Vi rekommenderar att du kontaktar Karolinska Institutet som är en del av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus. 

Vidareutbildning av läkare, ST 

För AT-tjänstgöring gäller särskilda rutiner.

Gymnasieutbildning vårdområdet 

Du som går en gymnasieutbildning inom vårdområdet är välkommen att söka plats för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vänd dig till din skola om du vill göra din APL hos Beroendecentrum Stockholm. Din skola beställer sedan platser den 30 september respektive 31 mars inför nästkommande termin. 

Medicinsk sekreterare 

Beroendecentrum Stockholm har också praktikplatser för medicinska sekreterare. Vänd dig till den praktikansvariga på din skola om du vill göra din praktik hos oss. De skickar sedan beställning till oss den 15 september respektive 15 mars inför nästkommande termin. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin

Vi erbjuder specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrins heldygnsvård (SUS-utbildning). Du kan läsa mer på SLSO:s webbplats: