Vår organisation och vårt uppdrag

Maria Ungdom är en specialistverksamhet inom Beroendecentrum Stockholm. Vi tillhör den offentligt drivna sjukvården inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en del av Region Stockholm.

Vårt uppdrag är att bedriva specialiserad beroendevård i hela regionen för ungdomar och unga vuxna. Det innebär att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli fria från alkohol, narkotika och/eller skadligt bruk av läkemedel och spel om pengar, samt att förebygga ohälsa.

Verksamheten ska vara lättillgänglig och erbjuda vård i god tid när motivation finns. Utifrån ungdomens behov planeras behandling i öppen- och/eller heldygnsvård, individuellt och i grupp. Vi ger även stöd till vårdnadshavare och andra närstående.

En sammanhållen vårdkedja

Vår verksamhet bedrivs på flera nivåer.

 • Öppenvård
  Här ingår våra lokala mottagningar som finns runt om i hela Region Stockholm. Många är integrerade med stadsdelarnas och kommunernas socialtjänst. Även behandling via nätet tillhör öppenvården. Öppenvården är organiserad i fyra enheter: Öppenvården Norra, Öppenvården Södra, Unga vuxna och eStöd.
 • Akutvård
  Vi har en akutmottagning för tillnyktring och akut omhändertagande. Den är öppen dygnet runt, året om.
 • Heldygnsvård
  Vår mottagning för heldygnsvård ligger intill akutmottagningen. Här får patienter med alkohol-, drog- och spelproblem en längre och mer intensiv vårdinsats. Heldygnsvården har öppet dygnet runt, året om.
 • Samverkan
  Utöver vård hos oss är samverkan med ungdomens nätverk en viktig del av vårt uppdrag. Det kan handla om att jobba med föräldrar och övrig familj, socialtjänst, vårdgrannar eller polis.

Vision och värdegrund

Vi arbetar utifrån vår vision ”Rätt vård när och där du behöver den” samt vår värdegrund:

 • Patientens fokus
 • Allas lika värde
 • Arbetsglädje

Vår verksamhet styrs av:

 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Nationella riktlinjer (Socialstyrelsen)
 • Vårdöverenskommelse (Region Stockholm)
 • Samverkansöverenskommelsen (KSL)
 • ANDTS-strategin
 • Patienterna och familjernas önskemål