Alla kan spela roll

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (14-20 februari 2022). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Läs mer om Spela Roll!