Vårdprocessen hos oss

Vi på Maria Ungdoms mottagningar arbetar på ett jämlikt sätt över hela regionen. Det innebär att vi alla arbetar enligt en särskild plan som vi kallar vårdprocessen. Vårdprocessen betyder att vården följer olika steg.

Bedömning

Bedömningen är en uppföljning från det första besöket där vi går vidare med en fördjupning.

Behandling och insatser

Maria Ungdom kan erbjuda olika typer av behandlingsinsatser beroende på hur just din situation ser ut.

Vårdplanering och delaktighet

Att planera din vård innebär att tillsammans gå igenom den behandlingsinsats som vi erbjuder. Det kan också innebära att prata om andra typer av insatser, till exempel samverkan med andra vårdverksamheter eller nya utredningar.

Mamma och son pratar

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Om du är under 18 år vill vi att dina vårdnadshavare är med. Vi pratar till exempel om hur du upplevt vården, om det finns några kvarstående behov och om vad som är bra att tänka på framåt.