Vårdprocessen hos oss

Vi på Maria Ungdoms mottagningar arbetar på ett jämlikt sätt över hela regionen. Det innebär att vi alla arbetar enligt en särskild plan som vi kallar vårdprocessen. Vårdprocessen betyder att vården följer olika steg.