Beroendevård för unga vuxna - nu på en och samma webbplats

Livsstilmottagningarnas webbplats flyttar in på Maria Ungdoms webbplats. Det gör även Järva Unga Specialistcenters webbplats, som vi driver tillsammans med Prima Barn- och ungdomspsykiatri och Järvapsykiatrin. Det innebär att vi nu samlar all information på en och samma webbplats. Det blir därför lättare att hitta den hjälp som vi erbjuder.

– Det ska vara enkelt för ungdomar och unga vuxna att hitta den hjälp som vi erbjuder. Därför flyttar vi över all information till en och samma webbplats. Här hittar du även svaren på de vanligaste frågorna om droger och relationer. Och om du är orolig för ditt barns alkohol-, drog- eller spelvanor eller har en kompis som du är orolig för, kan du också få råd och stöd här, säger Helena von Schewen, chef för Maria Ungdom.

Många fördelar med flytten

Flytten till Maria Ungdoms webbplats ger många fördelar. En fördel är att den beroendevård som vi erbjuder ungdomar och unga vuxna, både själva och i samarbete med andra, nu finns samlat på ett enda ställe. Personer som behöver råd, stöd och hjälp kan därmed hitta oss lättare.

En annan fördel är att det finns än mer information på Maria Ungdoms webbplats. Här finns exempelvis information om hur alkohol och droger påverkar kroppen. Men det finns också information om hur man kan hjälpa en kompis som man är orolig för. Föräldrar som oroar sig för sitt barns alkohol eller drogvanor kan också läsa mer om hur de kan hantera detta och hjälpa till att förändra situationen. På webbplatsen finns även information om stöd till närstående.

En och samma webbplats

Inom Maria Ungdom finns tre mottagningar som vänder sig till ungdomar och unga vuxna (upp till 25 år): Livsstilsmottagningen, Liljeholmens Livsstilsmottagning och Järva Unga Specialistcenter.

Livsstilsmottagningarna är en del av Maria Ungdom. Dessa mottagningar vänder sig till unga vuxna som vill förändra sina alkohol-, drog- eller spelvanor. Järva Unga Specialistcenter erbjuder beroendevård och psykiatri under ett och samma tak. Mottagningen är ett samarbete med Prima Barn- och ungdomspsykiatri och Järvapsykiatrin.

Dessa mottagningar har fram tills den 9/4 haft sina egna webbplatser. Men nu flyttar vi över dessa webbplatser till Maria Ungdoms webbplats.

Det innebär att webbplatserna ”livsstilsmottagningen.se” och ”jarvaunga.se”, stängs ned. Och man hänvisar istället besökaren till Maria Ungdoms webbplats ”mariaungdom.se”.

Publicerad 2019-04-10