Vårdplanering och delaktighet

När du och dina föräldrar har tagit del av resultatet av den inledande bedömningen och fått veta vad som rekommenderas så är det dags att planera.

Vad innebär vårdplanering?

För de flesta innebär det att en behandlingsinsats erbjuds. Men det kan också innebära andra typer av insatser, som till exempel samverkan med andra vårdverksamheter eller nya utredningar.

Om vi kommer överens om fortsatta med insatser inom Maria Ungdom så kommer dessa att dokumenteras i en vårdplan som vi tar beslut om tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. Den skrivs in i journalen. Om du vill kan du också få en kopia. I samband med planeringen kan det vara bra att diskutera och gå igenom vad insatserna innebär.

Vanliga frågor som vi tycker är bra att prata om inför en vårdplanering

  • Vad är det du och dina vårdnadshavare vill ska bli bättre?
  • Vad kan du och dina närstående göra för att åstadkomma det?
  • Vad har du för förväntningar på behandlingen och på oss?
  • Behöver du ta ledigt från skola?