Sex- och samlevnadsmottagning

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning vänder sig till dig upp till 25 år som har kontakt med oss. Med oss kan du prata om allt kring kropp, sex och relationer. Det går bra att kontakta vår barnmorska direkt via telefon 08-123 474 54.

 

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • provtagning, behandling för och rådgivning rörande sexuellt överförbara infektioner
  • stödsamtal kring sex, samlevnad och HBTQI-frågor
  • fria kondomer
  • preventivmedel
  • akutpiller
  • graviditetstest och, vid graviditet, stöd och rådgivning utifrån ditt beslut
  • gynekologiska och genitala undersökningar
  • vaccination av Hepatit A och B

Vi ger även stöd och hjälp om du skulle ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det är olagligt och det är bra att prata med någon så att du kan få ett bra stöd. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om någon gör något mot dig mot din vilja. Du bär inget ansvar eller någon skuld i det som hänt. Det spelar ingen roll om alkohol eller andra droger varit inblandat i händelsen.