Stockholmsenkäten: Alkoholkonsumtionen fortsätter minska bland unga

Stockholmsenkäten är en undersökning av levnadsvanor bland stadens niondeklassare och elever i gymnasiets årskurs 2. Den genomförs av Stockholms stad och årets resultat visar bland annat att alkoholkonsumtionen fortsätter minska.

Stockholmsenkäten är en rapport som utförs av Stockholms stad vartannat år. Den grundar sig på svar om levnadsvanor från ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Årets undersökning visar att alkoholkonsumtionen, i linje med tidigare års undersökningar, fortsätter minska och andelen som testat eller använder andra droger sticker inte ut från tidigare års mätningar. Användningen av snus har dock ökat något hos flickor.

Förutom frågor om alkohol, tobak och andra droger ingår frågor om brott, psykisk hälsa, skola, fritid och föräldrar.

Ta del av resultaten från Stockholmsenkäten

Publicerad 2022-08-23