Ny stödlinje – Droghjälpen

Beroendecentrum Stockholm har fått uppdraget att starta en ny stödlinje för personer som använder narkotika och deras närstående. Personer som har funderingar kring sina drogvanor eller är orolig för någon som de bryr sig om är välkomna att kontakta Droghjälpen. Stödlinjen erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon.

– Vi är jätteglada över uppdraget att starta en ny stödlinje för personer som använder narkotika och deras närstående. Detta ökar tillgängligheten. En anonym stödlinje kan vara en bra första kontakt för dem som inte känner sig redo att kontakta en beroendemottagning, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Behovet av stödlinje för narkotika

År 2017 hade, enligt CAN*, 1,8 procent av befolkningen någon form av problematiskt bruk av narkotika som orsakats av konsumtion av narkotikaklassade preparat och/eller läkemedel. Och 3,6 procent av befolkningen hade påverkats negativt av någon i sin närhet som använde narkotikaklassade preparat och motsvarande andel för icke-ordinerad användning av narkotikaklassade läkemedel var 2,5 procent. Andelen i den vuxna befolkningen som använt cannabis det senaste året ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 procent till 3,6 procent. Och detta är den högsta siffran som hittills noterats i Sverige. Det finns även tecken på att narkotikaanvändningen blivit mera intensiv bland yngre vuxna.

Det finns, inom Stockholms läns landsting, ett antal nationella stödlinjer som ger råd och stöd kring alkohol, spel och tobak. Men det har inte tidigare funnits någon stödlinje kring narkotika. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför gett Beroendecentrum Stockholm uppdraget att starta en stödlinje för personer som använder narkotika och deras närstående. Stödlinjen vänder sig framförallt till personer inom Stockholms län. Med den nya stödlinjen erbjuds därmed än fler möjligheter att få information, råd och stöd men också hjälp inom beroendevården.

Anonymt stöd på egna villkor

En fördel med anonyma stödlinjer är att dessa kan öka tillgängligheten och nå personer som inte tidigare sökt kontakt med beroendevården. Och en annan fördel är att personen själv får välja kommunikationsväg utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Droghjälpen ger motiverande samtal, råd och stöd till personer som använder narkotika och deras närstående. Medarbetarna som svarar är alla specialister på beroende. Det finns två kontaktvägar och dessa är via nätet och telefon. På webbplatsen finns möjligheter att skicka frågor via nätet men också möjligheter att testa sina drogvanor.

– Personer som ännu inte är redo att söka hjälp inom beroendevården ska på enkelt sätt kunna få svar på sina funderingar. Här får de även möjlighet att själva bestämma hur de vill kommunicera detta. De får också möjligheter att vara anonym och få ett individanpassat svar från rådgivare med stort intresse och lång erfarenhet, vilket är fantastiskt. När Droghjälpen nu är lanserad ska vi lyssna på användarna och höra vad de efterfrågar. Utifrån användarnas behov kan vi sedan vidareutveckla tjänsten, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd.

Droghjälpen är redan igång. Webbplatsen, droghjalpen.se, är öppen alla dagar i veckan. Telefonen är öppen måndagar och torsdagar klockan 09.00 – 16.00.

*

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak - en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige 2017.

Rapporterna finns att läsa och ladda ned på CAN:s webbplats: can.se. 

Publicerad 2018-09-04