Inför att du ska besöka oss

Att ha frågor och funderingar inför ett första vårdbesök är helt naturligt. 

Ung kille samtalar med en man

Dina rättigheter

Vi är en del av hälso- och sjukvården och för journal. All personal inom vården har tystnadsplikt. Grunden är att alla uppgifter om dig lyder under sekretess.