Inför att du ska besöka oss

Inför ett första besök kan det finnas många frågetecken. Beroende på vilken mottagning du söker till och för vilka problem kan ditt första besök hos oss se lite olika ut.

Vanligast är att du träffar en sjuksköterska eller psykolog för att berätta om din situation och varför du kommit in. Många lämnar även urinprov, när det bedöms vara ett stöd i behandlingen. Eftersom våra Mini Maria-mottagningar har ett tätt samarbete med kommunen finns ofta även en kontaktperson från socialtjänsten med vid första besöket.

Målet med det första besöket är att få en bild av vad du eller dina vårdnadshavare vill ha hjälp med och vad vi på Maria Ungdom kan göra för dig. Därefter kan vi ta fram en vårdplan tillsammans med dig och dina vårdnadshavare.

En del vill börja med att kontakta oss anonymt. Vi kan då beskriva vad vi kan hjälpa till med och hur det går till när man söker till oss. Om det finns mycket oro inför ett besök kan det kännas betryggande.

Med eller utan vårdnadshavare?

Om du är under 18 år vill vi att dina vårdnadshavare ska vara med vid första besöket. Ibland tycker föräldrar och ungdomar olika om vad de vill ha hjälp med och vilka problemen är. Det är bland annat därför som vi helst vill träffa både dig och dina vårdnadshavare. Då kan vi försöka få en gemensam bild av problemen som du behöver hjälp med.

Dina föräldrar har ansvar för dig fram tills du fyller 18 år, och det är därför viktigt att de får veta hur de kan hjälpa och stötta dig på bästa sätt. Men det finns alltid möjlighet att prata enskilt med din behandlare, även om vårdnadshavare är med.

Du som är över 18 år väljer själv om och vem du vill ta med på ett besök hos oss.