Gruppsamtal

Översikt behandlingsutbud

Här kan du få en överblick av vilket stöd och vilka behandlingar vi erbjuder inom Maria Ungdom. Det kan skilja sig åt mellan olika mottagningar så prata med din vårdkontakt för att få mer information. 

Man som pratar i telefon

När ska du kontakta Maria Ungdom?

Vi erbjuder vård och stöd för unga upp till 25 år, som använder alkohol, droger eller spelar om pengar. Om du är orolig för dig själv eller någon annan är det bra att ta kontakt med oss så tidigt som möjligt.

Inför ditt första besök

Inför ett första besök kan det finnas många frågetecken. Beroende på vilken mottagning du söker till och för vilka problem kan ditt första besök hos oss se lite olika ut. 

Vårdprocessen hos oss

Vi på Maria Ungdoms mottagningar arbetar på ett jämlikt sätt över hela regionen. Det innebär att vi alla arbetar enligt en särskild plan som vi kallar vårdprocessen. Vårdprocessen betyder att vården följer olika steg.

Mamma/förälder med ung dotter

För dig som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare eller annan närstående är du en viktig person för din ungdom. Därför uppskattar vi att du följer med på besöken hos oss. Dina tankar är viktiga för oss för att vi ska få en helhetsbild över er och ditt barns situation.