Du som är förälder eller vårdnadshavare

Att vara tonårsförälder kan vara både glädjerikt och tufft. Det är stort att vägleda en tonåring till att bli vuxen och många kan känna en ny typ av osäkerhet i sin föräldraroll under denna tid. Det är inte konstigt eftersom det är en viktig period för förändring och utveckling, både för din tonåring och er relation.

Önskar du stöd?

Välkommen att ringa till oss

Är du orolig för ditt barn och vill ha rådgivning via telefon? Du är välkommen att kontakta oss på 08-123 474 10. Du behöver inte vara säker på något när du hör av dig. Det går bra att ringa utifrån att du känner oro.

Stödgrupper för dig som förälder

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) är en terapiform som bygger på KBT. Målet med våra CRAFT-grupper är att hjälpa dig som förälder att främja drogfrihet och förbättra relationen med ditt barn. Du får även strategier för hur drogbeteendet kan hanteras, samt stöd att hantera egna känslor och förbättra den egna livskvalitén.

CRAFT-grupperna startar löpande och erbjuds både digitalt och fysiskt.

Prata med din vårdkontakt för mer information.

 

Konflikter

En del tonåringar går igenom perioden utan större konflikter medan andra agerar med starka känslor eller ifrågasättande. Vid diskussioner är det bra att tänka på att målet inte alltid är att vinna argumentationen. Du och ditt barn behöver inte alltid vara överens. Det är bra om du är tydlig med vad du tycker, men som ung behöver man också få testa olika tankar, skapa sig en egen uppfattning och ta egna beslut, samt få förståelse för konsekvenser av sina handlingar.

Att det uppstår tjafs och bråk är inte konstigt. Däremot är det bra att prata om det efteråt. Visa att det är ok att bråka och tycka olika och att ni kan säga förlåt om ni har sårat varandra.

Du gör skillnad

Du som är förälder till en tonåring kan göra skillnad när det gäller ditt barns vanor, även om det inte alltid känns så. Barn bryr sig om vad deras föräldrar tycker och tänker, även under tonårstiden.

Visa att du bryr dig om ditt barn till exempel genom att lyssna och vara nyfiken på hens tankar, känslor och drömmar. Som förälder är det lätt att vilja lösa sitt barns problem, men vi behöver alla få lösa våra problem på vårt egna sätt. Det kan hjälpa mycket att du finns där som ett vuxet stöd och bollplank. Visa att du är öppen och inte dömer. Att du finns där och att du inte ger upp förrän det blivit bättre för ditt barn, även om det tar tid och inte finns någon snabb lösning.

”Alla gör det”

Att ”alla gör det” är långt ifrån sanningen. Om man pratar narkotika så visar en undersökning från 2019, från CAN, att 9 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs 9 någon gång använt narkotika. Vidare hade 42 procent av eleverna i samma ålder druckit alkohol någon gång senaste 12 månaderna. Så resonemanget att ”alla gör det” är inte sant.

Däremot kan barnets upplevelse ändå vara att ”alla gör det”. Då är det bra att ni pratar om det. Undersök de tankar och känslor som gömmer sig bakom ditt barns argument. Är det en fråga om tillhörighet och utanförskap? Finns det rädslor för hur det skulle bli om barnet sa nej till alkohol eller droger? Det är bra att sätta gränser och prata om risker, men också att undersöka det som ditt barn tycker känns svårt.

Förändring är möjligt

De flesta som testar droger gör det bara en kort period och väljer själva att sluta. Men om du har en oro eller får reda på något är det viktigt att det på allvar. Sök hjälp så tidigt som möjligt eftersom att användningen alltid är förenad med många risker och man inte vet på förhand vilka som fortsätter.

Det är aldrig för sent (eller för tidigt) att söka hjälp. Du är inte ensam, det finns många tonårsföräldrar som är i liknande situationer.

Kom ihåg att inte pressa på eller döma om du tycker att förändringen går långsamt. Förändring kan ta tid. Håll i och håll ut. Fortsätt visa att du finns där. Det kommer att bli bättre.