Vårt behandlingsutbud

Här presenteras ett urval av de behandlingar vi erbjuder. Utbudet kan skilja sig åt mellan olika mottagningar. Prata med din mottagning för att få information om vad de erbjuder.

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

A-CRA är ett behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna med substansbruk och har i syfte att hjälpa personen att genomföra en livsstilsförändring. Även vårdnadshavare involveras i programmet. Metoden bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi).

Prata med din vårdkontakt för mer information.

Barnmorska

Vi har en sex- och samlevnadsmottagning där du som är patient hos oss kan träffa en barnmorska. Här kan du få hjälp med provtagning, stödsamtal, akutpiller, rådgivning vid graviditet m.m.

Läs mer om sex- och samlevnadsmottagningen

Behandling via nätet

Vi har ett litet utbud av behandling via nätet för dig. Det finns tre program (alkohol, cannabis och spel om pengar) som vänder sig till dig som är över 18 år och ett program (cannabis) som vänder sig till dig som är 15-17 år.  Behandlingarna baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Du kan få behandling via nätet parallellt med annan behandling. Läs mer om stöd och behandling via nätet

Vi erbjuder även en kurs via nätet för dig som är anhörig, eCraft. Läs mer om eCraft på Beroendecentrum Stockholms webbplats

Braining (gruppträning som behandlingskomplement)

Braining är en gruppträning med pulshöjande fokus som leds av särskilt utbildad personal. Målet är att skapa positiva effekter för både kropp och hjärna. Forskning visar till exempel att regelbunden fysisk aktivitet kan minska depressiva symtom, minska ångest, förbättra koncentration och inlärningsförmågan samt fungera förebyggande för flera sjukdomar.

I Braining-konceptet ingår samtal med din behandlare om mål och motivation, samt att mäta olika nyckeltal innan och efter ditt deltagande.

Braining erbjuds än så länge bara på Livsstilsmottagningen i Liljeholmen.

Compassion-fokuserad gruppbehandling

Behandlingen syftar till att öka förmågan till compassion (medkänsla) för sig själv och andra, samt att utveckla en inre trygghet. Behandlingen kan hjälpa dig som har svårigheter med självkritik, skam och känsloreglering.

Prata med din vårdkontakt för mer information.

Community Reinforcement Approach (CRA)

CRA syftar till att hjälpa personer till ett drogfritt liv. Faktorer som främjar drogfrihet i personens närmiljö förstärks medan faktorer som främjar droganvändningen minskas. Delar som ingår är analys av alkohol- och narkotikaanvändning samt drogfritt beteende, att öka drogfria aktiviteter, ”tacka nej-färdigheter”, problemlösning och kommunikationsfärdigheter, samt återfallsprevention. Behandlingen erbjuds i grupp.

Prata med din vårdkontakt för mer information.

Community Reinforcement and Family Training (CRAFT)

CRAFT är ett manualbaserat stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem. Syftet är att hjälpa den anhöriga till att dels må bättre, dels stödja sin närstående att ta hjälp och dels förbättra relation sinsemellan. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi erbjuder CRAFT både för föräldrar och andra nära anhöriga. Prata med er vårdkontakt för mer information.

Det finns även möjlighet att gå CRAFT i ett webbaserat format, eCraft. Du kan läsa mer om eCraft på Beroendecentrum Stockholms webbplats

Funktionell familjeterapi (FFT)

FFT är en manualbaserad behandling för familjer med ungdomar i åldrarna 11–17 år som visar ett utagerande beteende, har ett substansbruk och/eller begår brott. Målet är i första hand att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen. I andra hand att minska antisocialt beteende och substansproblematik hos den unga.

Prata med din vårdkontakt för mer information.

Gruppbehandling

Vi erbjuder olika typer av gruppbehandlingar, t.ex vid spelberoende. Prata med din vårdkontakt för mer information.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I KBT arbetar du och din behandlare med att skapa en större förståelse för sambandet mellan dina tankar, känslor och beteenden. Terapiformen handlar delvis om att förstå problemens uppkomst, men fokus ligger på nuläget och att skapa förändring med små steg. KBT erbjuds på alla våra mottagningar. 

Motiverande samtal (MI)

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som kan hjälpa dig att hitta din inre motivation vid förändring. MI-samtal erbjuds på alla våra mottagningar. 

Psykologisk behandling

Vi erbjuder många olika typer av psykologiska behandlingar. Några av dem listas här, till exempel KBT.

Prata med din vårdkontakt för mer information.

Tobaksavvänjning

Vi erbjuder råd och stöd för att hjälpa dig som är patient hos oss att sluta med tobak och nikotin. Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Traumabehandling

Vi erbjuder flera olika former av traumabehandling. Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Uppföljning och stöd efter avslutad behandling

Vi finns alltid kvar efter att du avslutat en behandling hos oss för att ge råd och stöd, eller starta upp en ny behandling vid behov. Du kan alltid höra av dig till oss vid oro eller frågor. Hör hellre av dig en gång för mycket än för lite. 

Utbildning för patienter och anhöriga

Ett viktigt komplement till vården är kunskap om hur alkohol, droger och olika diagnoser kan påverka i livet. Ökad kunskap kan ge ökad förståelse för sin situation och hur man kan göra en förändring eller vara ett stöd för en anhörig.

Vi erbjuder patient- och närståendeutbildningar (PNU) inom flera olika områden. De ges antingen i grupp på mottagning eller digitalt. 

Prata med din vårdkontakt för mer information om vilka möjligheter som finns.

Utredningar

Vi erbjuder basutredningar för nya patienter. I den kartlägger vi de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till dina problem. basutredningen används för att planera din vård hos oss.

Vid behov kan vi även göra neuropsykiatriska utredningar. Det innebär att undersöka om olika svårigheter kan bero på adhd, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Videosamtal

För vårdnadshavare och personer över 18 år kan det vid behov vara möjligt att ses på distans via videolänk. Det beror på vilket typ av besök det handlar om. Besöket görs då via appen Alltid Öppet. Fråga din vårdkontakt om du önskar ha ett digitalt besök.

Så här gör du för att träffa oss via videosamtal:

  1. Ladda ner Region Stockholms app Alltid öppet
  2. Logga in med din e-legitimation i god tid innan avtalad tid.
  3. Du hittar ditt videomöte under "Ärenden". Tryck på "videomöte" och sedan "starta video". Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
  4. Sätt dig på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört. Använd gärna headset.

Återfallsprevention, individuellt eller i grupp

Återfallsprevention kallas den behandling som syftar till att skapa bättre förutsättningar att förebygga återfall. Du lär dig bland annat att känna igen "triggers", vad som ökar ditt sug och hur du kan hantera jobbiga situationer. 

Senast ändrad 2024-04-09