Information för skolpersonal

Skolpersonal

Om du som skolpersonal har oro för en ungdom gällande eventuellt substansbruk kontaktar ni i första hand ungdomens vårdnadshavare och gör en anmälan till lokal socialtjänst.

Vi har inte möjlighet att erbjuda provtagningar utifrån rutinmässiga kontroller. Om du bedömer att ärendet är akut kan du hänvisa till vår akutmottagning. I annat fall bör du uppmana ungdomens föräldrar att boka tid på närliggande Mini Maria-mottagning. Där kan ungdomen få en bedömning. 

Provsvar, resultat av bedömningar och all annan information förmedlar vi endast till ungdomen och dess vårdnadshavare.

Informationsmaterial

Se informationsmaterial