Våra öppenvårdsmottagningar

Runt om i Stockholm har vi lokala mottagningar som kallas Mini Maria. De samarbetar med den kommun de är placerade i. Vi har även en central öppenvårdsmottagning som ligger i anslutning till akutmottagningen på Kungsholmen.

På våra mottagningar jobbar sjuksköterskor, läkare, terapeuter, psykologer och familjebehandlare. Ofta kan även socialtjänsten bidra med viktigt stöd. På vår mottagning på Kungsholmen finns även en barnmorska.

Tillsammans arbetar vi för att du ska må bättre och bli fri från alkohol, droger eller spel om pengar. Ofta innebär det regelbundna samtal och urinprover. Du kan även få stöd och behandling för närliggande problem som till exempel traumatiska händelser eller svårigheter att klara av vardagen. 

När du kommer till oss gör vi tillsammans med dig och din familj en planering för hur kontakten mellan oss ska se ut, till exempel hur länge och hur ofta vi ska träffas. Vanligast är att ses ungefär en gång i veckan. För att vi ska kunna säkerställa att vi ger dig rätt hjälp får du träffa en läkare och lämna urinprov.

Familj och andra viktiga närstående

På Maria Ungdom jobbar vi utifrån ett familjeperspektiv. Om du som söker vård är under 18 år, behöver föräldrar/vårdnadshavare vara med vid första besöket. Det är även en fördel om dina närstående är involverade i vissa delar av din behandling.

Vi rekommenderar att även du som är över 18 år involverar familj eller andra betydelsefulla personer i din närhet, då vi sett att det för många är hjälpsamt vid förändring.

>> Läs mer om vården hos oss