Vad händer när du kontaktar Maria Ungdom?

Det finns flera sätt att ta kontakt med Maria Ungdom men det vanligaste är att den som vill ha hjälp eller vårdnadshavaren ringer vår rådgivningstelefon 08-1234 74 10. Det går också bra att kontakta våra mottagningar direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När du kontaktar oss får du beskriva din situation och din oro. Vi kommer att ställa frågor för att ha möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.
Inför ett första besök behöver vi få ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Ibland får du en tid direkt, ibland blir du uppringd senare eller så får du ett brev hem med en bokad tid.

  • Vården hos oss är kostnadsfri. Alla som kommer till oss behöver visa legitimation.
  • Vi hjälper till om det behövs språktolk eller tolk för döva/hörselskadade.
  • Att söka hjälp är frivilligt – du bestämmer själv om du vill ha vård eller inte. Om du är under 18 år beslutas detta i samråd med dina vårdnadshavare.
  • Om det under ett samtal kommer fram allvarlig oro för dig är vi skyldiga att kontakta socialtjänsten och göra en så kallad orosanmälan. De har då möjlighet att stötta och hjälpa dig för att du ska få en så trygg tillvaro som möjligt.