Beroendecentrum Stockholm tar över Alkohollinjen

Från och med den 1 oktober är det Beroendecentrum Stockholm som driver Alkohollinjen. Personer som vill förändra sina alkoholvanor är välkomna att kontakta Alkohollinjen. Men även närstående kan få stöd. Stödlinjen erbjuder anonymt stöd via telefon.

–Beroendecentrum Stockholm har redan ansvaret för flera andra stödlinjer. Att Alkohollinjen nu flyttar in tillsammans med övriga stödlinjer är därför ett naturligt steg med flera samordningsvinster. Vi har kunskaper inom området och jobbar redan med stöd och behandling via nätet för både patienter och anonyma användare, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Alkohollinjen startades 2007 och har ett nationellt uppdrag. Beroendecentrum Stockholm tar nu över huvudmannaskapet för Alkohollinjen. Det är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som tidigare drivit Alkohollinjen.

Anonymt stöd

Alkohollinjen vänder sig till personer som har ett riskbruk eller skadligt bruk av alkohol. Med skadligt bruk menas att du dricker så pass mycket alkohol och på ett sådant sätt att det finns risk för ohälsa och sociala problem om du fortsätter att dricka på samma nivå. Alkohollinjen ger stöd för att motivera till förändring av alkoholvanor eller till att söka hjälp inom beroendevården, primärvården eller annan behandlingskontakt. Men även närstående kan vända sig hit och få stöd.

När du kontaktar stödlinjen får du prata med någon av rådgivarna som jobbar på Alkohollinjen. Rådgivningen anpassas utifrån dina problem. Man utgår från din situation och tar reda på vilka strategier som just du behöver för att uppnå dina mål.

– Alkohollinjen är en viktig funktion för att kunna ge stöd till både personer som funderar över sina egna alkoholvanor och de närstående som berörs. Under första halvåret 2018 så hade rådgivarna cirka 1300 samtal. För användarna är det ingen skillnad i nuläget men framöver tänker jag att samordningen kan bidra till en ytterligare utveckling av stödlinjerna, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd (den enhet inom Beroendecentrum Stockholm som Alkohollinjen nu tillhör).

Råd och handledning för vårdgivare

Alkohollinjen vänder sig också till vårdgivare. De som möter personer med riskbruk eller skadligt bruk av alkohol eller närstående kan få råd och handledning i sin yrkesroll. Det går även att beställa olika slags informationsmaterial om Alkohollinjen.

Kontakt

All kontakt med Alkohollinjen sker via telefon. Stödlinjen tar emot samtal från hela landet. Samtalen är kostnadsfria. Du kan vara anonym, om du vill.

Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48. Alkohollinjen har öppet måndag till torsdag klockan 11.oo-19.00 och fredagar klockan 11.00-16.00.

Det finns även en webbplats där du kan hitta mer information om stödlinjen: alkohollinjen.se.

Publicerad 2018-10-02