Andra alternativ för stöd

Du är inte ensam om din situation. Det är många som på olika sätt drabbas av problem relaterade till alkohol- och droganvändning eller andra destruktiva beteenden. Det kan gälla en själv, en förälder, ett syskon, ens barn eller en kompis. Ändå är det många som väljer att inte prata om det och därför kan det ibland kännas ensamt. Det finns många alternativ för att få både professionellt och medmänskligt stöd.