Om Maria Ungdom

Maria Ungdom är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger. Vi är en del av Beroendecentrum Stockholm och tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde.

Hos oss jobbar läkare, sjuksköterskor, sköterskor, psykologer, kuratorer, barnmorska och arbetsterapeuter. Behandlingsinsatser görs i samråd med ungdomen själv, hens familj och nätverk, med drogfrihet och ökad livskvalitet som mål. Vi har en nära samverkan med socialtjänst, vårdgrannar och polis.

Vår akutmottagning, heldygnsvård och telefonrådgivning är öppen dygnet runt, året om.

 

Det här är vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bedriva specialiserad beroendevård i hela regionen för ungdomar och unga vuxna. Det innebär att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli fria från alkohol, narkotika och/eller skadligt bruk av läkemedel och spel om pengar, samt att förebygga ohälsa.