Maria Ungdoms heldygnsvård

Maria Ungdoms heldygnsvård är en skyddad miljö för dig upp till 20 år som under en period behöver mer omfattande insatser. Här finns vårdpersonal dygnet runt som ger dig vård och hjälp för att du ska kunna återfå rutiner och må bra utan alkohol, droger eller spel om pengar.

Film om Maria Ungdoms akut- och heldygnsvård

Det här är Maria Ungdoms akut- och heldygnsvård

Avdelningen för heldygnsvård har plats för sex patienter. Inläggning kan ske antingen planerat eller akut. Även om vi är ett sjukhus liknar mottagningen mer en hemmiljö med gemensamma ytor såsom kök, vardagsrum och uppehållsrum.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare och familjeterapeuter. Vi hjälper till med bland annat avgiftning, utredning och motivationsarbete, men finns också här bara för att bara vara med dig som är inlagd och säkerställa en trygg miljö.

Så går det till när du kommer till vår heldygnsvård

När du kommer till oss får du samtala med vårdpersonalen på plats. Vi gör vi en fördjupad bedömning av dina vård- och stödbehov och du får en egen kontaktperson. I samråd med dig och dina vårdnadshavare upprättar vi en vårdplan så att det är tydligt för alla vilka insatser som vi planerar för dig. Vårdplanen ligger till grund för din behandling och det stöd vi ger dig tillsammans med din familj, socialtjänst och/eller Mini-Maria.