Användningen av cannabis ökar

Det finns, enligt rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak”, betydande variationer i användningen av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Alkohol konsumeras av flest personer under en 12-månadersperiod (ca 86 procent), följt av snus och cigaretter (13 respektive 12 procent) och användning av narkotikaklassade preparat och icke-ordinerat narkotikaklassat läkemedel (8,7 procent). Andelen i den vuxna befolkningen som använt cannabis det senaste året ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 procent till 3,6 procent. Och detta är den högsta siffran som hittills noterats i Sverige.

– Var tjugonde man (4,5 procent) och var fyrtionde kvinna (2,5 procent) uppgav 2017 att de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för 2013 var 1,5 procent respektive 3,5 procent. Bland kvinnor är uppgången tydligast bland de under 50 år och bland män i åldern 30-49 år. Män i åldersgruppen 17-29 år är den grupp där flest använt cannabis senaste året (12,3 procent), säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten.

Orsaker till att användningen av cannabis ökat

Mats Ramstedt säger till SVT Rapport att det finns det flera orsaker till att användningen av cannabis ökat i Sverige. Exempelvis är tillgången på cannabis större än någonsin.

– Vi har ju sett att tillgången på cannabis är större än någonsin i Sverige. Det ser man på tullens och polisens beslag. Sedan tror vi att förhållningssättet till cannabis blivit mer förlåtande bland svenskar. Det ser vi bland annat på undersökningar av gymnasieelever, där man ser att eleverna uppfattar risken med att använda cannabis som mycket lägre än för tio–femton år sedan, säger Mats Ramstedt till SVT Rapport.

Mats Ramstedt uppger också, till SVT Rapport, att legaliseringen av cannabis inom många länder spelar stor roll när det gäller inställningen till cannabis i Sverige. Och att det här sannolikt hänger samman med trenden i världen där många länder och stater i USA legaliserat cannabis, och det har förmodligen påverkat hur man här i Sverige också uppfattar risker med cannabis.

Du som vill ha hjälp

Du som röker cannabis regelbundet och funderar över hur det påverkar dig är välkommen att söka råd, stöd och hjälp hos oss. Vi erbjuder råd och stöd men självklart också individuellt anpassad behandling inom öppenvården. För dig som är mellan 18-25 år finns det även möjligheter att gå ett cannabisprogram via nätet. Du kan söka direkt till oss. Vi kan även ge råd och stöd till dig som är orolig för någon i din närhet.

Du kan även kontakta Droghjälpen som erbjuder anonymt stöd via nätet eller telefon.

Publicerad 2018-09-06

Läs mer

Du kan läsa hela rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak – en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017” på  CAN:s webbplats: