Ny stödgrupp för föräldrar

Den 7 februari startar en ny stödgrupp för föräldrar till patienter 16-20 år. Stödet utgår från CRAFT - en erkänd metod för att hjälpa föräldrar vars barn har ett substansberoende.

Stödgruppen som utgår från CRAFT* ger dig som förälder ökad kunskap om hur du kan förbättra relationen med din ungdom och främja drogfrihet. Du får även strategier för hur du kan bemöta ungdomen när det gäller droger, samt stöd att hantera egna känslor och förbättra din egna livskvalitén.

Välj att delta digitalt eller fysiskt

Under våren kommer två CRAFT-grupper att erbjudas för föräldrar till Maria Ungdoms patienter.

Digital grupp (videosamtal via Alltid Öppet)

Sex tillfällen, onsdagar kl 15.30-17.30.

  • 7/2, 14/2, 21/2, 6/3, 13/3
  • Reservtillfälle 20/3
  • Booster 10/4 

Fysisk grupp (Maria Ungdom Öppenvården Kungsholmen)

Sex tillfällen, onsdagar kl 15-17

  • Planerad start 10/4

Anmälan

Är du intresserad av att delta? Prata med er behandlare.

Om CRAFT

*CRAFT står för "Community Reinforcement Approach and Family Training". Det är ett stöd som har utvecklats för att hjälpa anhöriga att må bättre samt stödja en person med beroendeproblem att söka hjälp.

CRAFT bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet är att du som anhörig ska förbättra din livskvalitet och få verktyg för hur du kan förhålla dig till och på ett bra sätt kommunicera med personen om alkohol/droger.

Publicerad 2024-01-09