Så påverkas du

Att använda alkohol och andra droger är förenat med många risker, bland annat försämrad omdömesförmåga och ökad olycksrisk. Även kroppen skadas. Du som är ung är extra känslig eftersom att dina organ och din hjärna ännu inte har utvecklats färdigt.

Andra problem som kan komma av att använda alkohol eller droger är till exempel humörsvängningar, sömn- och koncentrationssvårigheter och fler konflikter i relationer. Det gäller också för den som har fått problem med spel om pengar.

I längden påverkar användningen av alkohol, droger eller spel om pengar dig negativt samtidigt som du varje gång tar stora risker. Är du orolig för dig själv eller någon i din närhet ska du inte tveka att ta kontakt med oss och berätta om dina funderingar. Om du vill kan du ringa anonymt.

Om alkohol

Alkohol är direkt skadligt för kroppen. Särskilt för unga vars hjärna och organ fortfarande utvecklas.

 

Om cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för olika former av hampväxt. Vanliga former är hasch och marijuana.

 

Om lustgas

Användning av lustgas som berusningsmedel har ökat drastiskt bland unga de senaste åren. Inandning av lustgas gör så att syret inte kan transporteras i blodet och syrebristen orsakar ett kortvarigt rus.

 

 

Ecstasy

Mer information om droger

På Beroendecentrum Stockholms webbplats finns mer information om andra droger, till exempel amfetamin, ecstasy, kokain, lustgas m.m.

Barnaministeriet UR

Barnaministeriet om cannabis och Maria Ungdom

I inslaget "Alla röker på" från Barnaministeriet, UR, fångas flera olika röster gällande ungas användning av cannabis. I programmet medverkar både unga och föräldrar genom att dela sina personliga berättelser. Från Maria Ungdom medverkar Hanna Brännström, sjuksköterska och enhetschef på Maria Ungdoms Öppenvård Norra länet.

Inslaget publicerades den 25 februari 2020.