Så påverkas du

Att använda alkohol och andra droger är förenat med många risker, bland annat försämrad omdömesförmåga och ökad olycksrisk. Även kroppen skadas. Du som är ung är extra känslig eftersom att dina organ och din hjärna ännu inte har utvecklats färdigt.

Andra problem som kan komma av att använda alkohol eller droger är till exempel humörsvängningar, sömn- och koncentrationssvårigheter och fler konflikter i relationer. Det gäller också för den som har fått problem med spel om pengar.

Även om en del känner att alkohol, droger eller spel ger något positivt i stunden, så är det ett tillfälligt rus. I längden påverkar användningen dig negativt samtidigt som du varje gång tar stora risker. Är du orolig för dig själv eller någon i din närhet ska du inte tveka att ta kontakt med oss och berätta om dina funderingar. Om du vill kan du ringa anonymt.

Alkohol

Alkohol är direkt skadligt för kroppen. Särskilt för unga vars hjärna och organ fortfarande utvecklas.

Alkohol ger oss sämre omdömesförmåga och vi utsätter oss själva för högre risker. Även vår sömn och känslor påverkas negativt och det är vanligt att känna ångest eller nedstämdhet som en effekt från alkohol.

Eftersom alkohol är ett gift behöver kroppen jobba hårt med att rensa ut det. Därför kan den som är bakfull vara illamående, känna sig öm i kroppen, ha magont och huvudvärk.

 

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för olika former av hampväxt. Vanliga former är hasch och marijuana.

En del säger att man inte kan bli beroende av cannabis men det är en missuppfattning. De negativa effekterna kan dock vara svårare att upptäcka både för den som röker och för omgivningen eftersom att de sker långsamt. Exempel på förändringar som kan uppstå hos den som använder cannabis regelbundet är annorlunda tankar och känslor, sämre reflektionsförmåga och minne samt lägre energi. Det finns även en ökad risk att utveckla psykotiska symtom.

Många som använt cannabis regelbundet en längre tid väljer att sluta för att de känner sig sega och slöa. Istället för att få ett rus av drogen används den tillslut bara för att personen ska känna sig normal och må ok.