Maria Ungdom ungdomar

Välkommen till Maria Ungdom

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som är ung och som har problem med alkohol, droger eller spel.

Ungdom med telefon / mobil

Cannabisprogram för unga

Nu kan du som är mellan 15-17 år få behandling via nätet för att sluta röka cannabis. Föräldrar/vårdnadshavare deltar parallellt i behandlingen genom ett föräldrainriktat program. Behandlingen ges i kombination med regelbundna träffar på någon av våra mottagningar. För att anmäla dig till nätbehandlingen, prata med din behandlare eller ring oss på 08-123 474 10

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på den sida som vi har sammanställt med information kring Covid-19.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Barnaministeriet UR

Barnaministeriet om cannabis och Maria Ungdom

"Alla röker på" är ett inslag om cannabis av Barnaministeriet, UR. Programmet speglar berättelser från både unga och föräldrar. Medverkar gör även Hanna Brännström, enhetschef på Maria Ungdoms Öppenvård Norra länet.

Inslaget publicerades den 25 februari 2020.

Droghjälpen på mobilskärm

Droghjälpen

Funderar du kring dina drogvanor eller är du orolig för någon som du bryr dig om? Då är du välkommen att kontakta Droghjälpen via nätet eller telefon. Stödet är kostnadsfritt och du kan vara anonym. 

Du kan läsa mer på Droghjälpens webbplats: 

Få stöd via nätet

Behandling via nätet passar dig som har möjlighet att arbeta mer självständigt och gillar att uttrycka dig i text. Det är också ett bra alternativ för dig som har svårt att komma till en mottagning på utsatta tider. För dig över 18 år finns internetbehandlingar för alkohol, cannabis och spel om pengar. För dig mellan 15-17 år finns internetbehandling för cannabis. 

Du kan läsa mer via länken nedan.