Välkommen till Maria Ungdom

Välkommen till Maria Ungdom

Hos oss kan du som är ung och har problem med alkohol, droger eller spel få stöd och hjälp.

Välkommen till Maria Ungdom

Vi ger stöd och behandling till dig som är ung och använder alkohol, droger eller spelar om pengar. Vi finns även här för familj och närstående. All kontakt med oss är kostnadsfri.

Kontakta oss på 08-123 474 10

Till oss kan du ringa för att boka en tid, prata om något som oroar dig eller få information och rådgivning. Det spelar ingen roll om du skulle behöva ta kontakt med oss upprepade gånger. Vi vet om att vägen inte alltid är rak. Vi ger aldrig upp.

Skyddsutrustning Älvsjösjukhuset

Vi bär skyddsutrustning

Med anledning av pågående smittspridning av covid-19 bär vi som jobbar på Maria Ungdom skyddsutrustning. Det gör vi i förebyggande syfte för att värna om varandra och skydda dig som besöker oss.

Munskydd vid besök

Alla patienter och medföljande ska bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskydd redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

Ungdom med telefon / mobil

NYHET! Internetbaserat cannabisprogram 15-17 år

Nu kan du som är mellan 15-17 år få behandling via nätet för att sluta röka cannabis. Föräldrar/vårdnadshavare går ett parallellt föräldrainriktat program. Behandlingen ges i kombination med regelbundna träffar på någon av våra mottagningar. Anmäl ditt intresse till din behandlare eller ring Maria Ungdoms rådgivningstelefon 08-123 474 10. Öppet måndag - fredag, kl. 9-12 och 13-16. Välj knappval 2.

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Vaccination mot covid-19
Vaccination mot covid-19 sker enligt beslutat prioritering. På 1177.se finns all tillgänglig information, och uppdateras löpande.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Droghjälpen på mobilskärm

Få anonymt stöd hos Droghjälpen

Funderar du kring dina drogvanor eller är du orolig för någon som du bryr dig om? Hos Droghjälpen får du professionellt stöd via nätet eller telefon. Tjänsten är kostnadsfri och du kan vara anonym. 

Barnaministeriet UR

Barnaministeriet om cannabis och Maria Ungdom

I inslaget "Alla röker på" från Barnaministeriet, UR, fångas flera olika röster gällande ungas användning av cannabis. I programmet medverkar både unga och föräldrar genom att dela sina personliga berättelser. Från Maria Ungdom medverkar Hanna Brännström, sjuksköterska och enhetschef på Maria Ungdoms Öppenvård Norra länet.

Inslaget publicerades den 25 februari 2020.

Other languages

To translate the website, press the language button at the top of the page.