Välkommen till Maria Ungdom

Välkommen till Maria Ungdom

Hos oss kan du som är ung och har problem med alkohol, droger eller spel få stöd och hjälp.

Välkommen till Maria Ungdom

Vi ger stöd och behandling till dig som är ung och använder alkohol, droger eller spelar om pengar. Det kan till exempel handla om medicinsk vård, psykologisk behandling, familjebehandling och utredning av vidare vårdbehov. Vi finns även här för familj och närstående. All kontakt med oss är kostnadsfri.

Välkommen att kontakta oss på 08-123 474 10

Till oss kan du ringa för att boka en tid, prata om något som oroar dig eller få information och rådgivning. Det spelar ingen roll om du skulle behöva ta kontakt med oss upprepade gånger. Vi vet om att vägen inte alltid är rak. Vi ger aldrig upp.

Information in another language

Do you prefer information in another language? Press the language button at the top of the page and you can translate the website to an optional language. There is also information about Maria Ungdom in several other languages at the page About Maria Ungdom. And if you get in touch with us, you can always ask for an interpreter at your disposal before your visit.

Kvinna som ligger och vilar

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andnings­svårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på den sida som vi har sammanställt med information kring Covid-19.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Barnaministeriet UR

Barnaministeriet om cannabis och Maria Ungdom

I inslaget "Alla röker på" från Barnaministeriet, UR, fångas flera olika röster gällande ungas användning av cannabis. I programmet medverkar både unga och föräldrar genom att dela sina personliga berättelser. Från Maria Ungdom medverkar Hanna Brännström, sjuksköterska och enhetschef på Maria Ungdoms Öppenvård Norra länet.

Inslaget publicerades den 25 februari 2020.

Ungdom med telefon / mobil

NYHET! Internetbaserat cannabisprogram 15-17 år

Nu kan du som är mellan 15-17 år få behandling via nätet för att sluta röka cannabis. Föräldrar/vårdnadshavare går ett parallellt föräldrainriktat program. Behandlingen ges i kombination med regelbundna träffar på någon av våra mottagningar. Anmäl ditt intresse till din behandlare eller ring Maria Ungdoms rådgivningstelefon 08-123 474 10. Öppet måndag - fredag, kl. 9-12 och 13-16. Välj knappval 2.

Droghjälpen på mobilskärm

Få anonymt stöd hos Droghjälpen

Funderar du kring dina drogvanor eller är du orolig för någon som du bryr dig om? Hos Droghjälpen får du professionellt stöd via nätet eller telefon. Tjänsten är kostnadsfri och du kan vara anonym.