Välkommen till Maria Ungdom

Välkommen till Maria Ungdom

Vi hjälper dig som är ung och har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Skyddsutrustning Älvsjösjukhuset

Vi bär skyddsutrustning

Med anledning av pågående smittspridning av covid-19 bär vi som jobbar på Maria Ungdom skyddsutrustning. Det gör vi i förebyggande syfte för att värna om varandra och skydda dig som besöker oss.

Fyra personer med munskydd

Munskydd vid besök

Vård och omsorg påverkas inte av de ändrade restriktionerna kring covid-19 som gäller från 29 september 2021. Alla patienter och medföljande ska fortfarande bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

Ungdom med telefon / mobil

Internetbaserad cannabisbehandling 15-17 år

Nu kan du som är mellan 15-17 år få behandling via nätet för att sluta röka cannabis. Föräldrar/vårdnadshavare går ett parallellt föräldrainriktat program. Behandlingen ges i kombination med regelbundna träffar på någon av våra mottagningar. Anmäl ditt intresse till din behandlare eller ring Maria Ungdoms rådgivningstelefon 08-123 474 10 (knappval 2).

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Vaccination mot covid-19
Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177 Vårdguiden, och informationen där uppdateras löpande. Läs mer på 1177.se.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Barnaministeriet UR

Barnaministeriet om cannabis och Maria Ungdom

I inslaget "Alla röker på" från Barnaministeriet, UR, fångas flera olika röster gällande ungas användning av cannabis. I programmet medverkar både unga och föräldrar genom att dela sina personliga berättelser. Från Maria Ungdom medverkar Hanna Brännström, sjuksköterska och enhetschef på Maria Ungdoms Öppenvård Norra länet.

Inslaget publicerades den 25 februari 2020.

Droghjälpen på mobilskärm

Få anonymt stöd hos Droghjälpen

Funderar du kring dina drogvanor eller är du orolig för någon som du bryr dig om? Hos Droghjälpen får du professionellt stöd via nätet eller telefon. Tjänsten är kostnadsfri och du kan vara anonym. 

Other languages

To translate the website, press the language button at the top of the page.