Bedömning

Bedömningen är en uppföljning från det första besöket där vi går vidare med en fördjupning. Det kan även kallas för BAS-utredning. Det görs för att vi ska få en tydlig bild av problemen och hur de hänger ihop. På så sätt kan vi se till att du får rätt stöd och behandling.

Hur går det till?

Utöver det första besöket kan bedömningen till exempel innehålla:

  • Strukturerad intervju: Under en intervju ställer vi frågor om kring dina olika symtom som du har. Du bestämmer om du vill ha med någon förälder eller vill vara själv under intervjun med din behandlare. Intervjun kan ta cirka en timme.
  • Formulär: Beroende på vilka problem som du har beskrivit kan du få fylla i och svara på frågor i olika formulär.
  • Läkarbesök: Alla som kommer till oss får möjlighet att träffa en läkare för att få så bra hjälp som möjligt.
  • Provtagning: Under bedömningstiden lämnar du övervakade urinprov. Det hjälper oss att få en bild av vilken behandling du behöver.

 

Vad händer sen?

När bedömningen är klar går behandlaren igenom resultatet med dig och dina vårdnadshavare. Vi pratar då om hur vi kan gå vidare och vilka insatser som rekommenderas. Du och dina föräldrar väljer själva hur ni vill gå vidare.