Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Om du är under 18 år vill vi att dina vårdnadshavare är med. Ofta bestäms ett datum när vi träffas för att gå igenom hur det har gått. Vid det mötet undersöker vi om det finns några ytterligare behov och hur vi i så fall kan hjälpa till med dem. Vi pratar också om vad ni kan göra fortsättningsvis.

Det kan ske avstämningar på flera olika sätt under din behandling. Det beror på hur dina behov och insatser ser ut.

  • Din behandlare kan fråga dig hur det kändes efter ett samtal. Du kan också alltid själv säga till om du vill prata om något eller om det är något som inte känns bra under en pågående behandling.
  • Det som är bra med att bestämma ett uppföljningsdatum lite längre fram, är att ni får en gemensam tid för när ni vill veta mer om hur behandlingen går. Behandlaren kan då be dig att fylla i ett formulär så att ni får en tydligare bild av hur du mår. Sedan kan ni jämföra det med hur du mådde före behandlingen.
  • Om ni kommer fram till att du behöver mer vård eller fler vårdinsatser så gör ni en ny vårdplan.
  • Om du mår så mycket bättre att du inte längre behöver vård från Maria Ungdom så avslutar ni kontakten.
  • Efter avslutad kontakt erbjuder vi alltid en till uppföljning efter 3 månader. Vi kan då stämma av hur du mår och om ni önskar något mer stöd.