Mini-Maria Ekerö har nyöppnat!

Efter ett år av intensiv ombyggnation har Mini-Maria Ekerö åter öppnat för patienter. Mottagningen finns på samma adress som tidigare men har nu mer ändamålsenliga lokaler med förbättrad patientsäkerhet. Hos Mini-Maria Ekerö kan du som är upp till 20 år och bor i kommunen få hjälp med problem kopplade till alkohol, droger och psykisk ohälsa.

Juni 2018 stängdes Mini-Maria Ekerö ned på grund av att lokalerna behövde ses över. Trots intensivt arbete drog ombyggnationen ut på tiden, men nu i september har verksamheten äntligen kunnat öppna igen.

Till en början håller mottagningen öppet måndagar och tisdagar, men förhoppningen är att kunna utöka detta efter behov. Mottagningen är samlokaliserad med den lokala ungdomsmottagningen och samverkar med kommunens övriga öppenvårdsinsatser. Detta för att kunna ge ett så heltäckande stöd som möjligt.

- Det känns oerhört bra att vara igång igen. Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med kommunen och hoppas att alla familjer, med oro för en ungdoms alkohol- och drogvanor, hittar till oss, säger Hanna Brännström, enhetschef Maria Ungdom Öppenvården Norra Länet.

Mottagningen är belägen på Bryggavägen 8 och har telefonnummer 08-123 474 85.