Så såg det ut på de anonyma stödlinjerna 2023

13 366 samtal och 3 150 konton på webben. Så såg de totala siffrorna ut 2023 för de nationella stödlinjerna Alkoholhjälpen och Droghjälpen som drivs av Beroendecentrum Stockholm. När det gäller stöd för eget drickande ringde män i större utsträckning än kvinnor, medan fler kvinnor använde det webbaserade stödet.

Årsrapporten för 2023 är den sista årsrapporten som redogör siffror för tre stödlinjer: Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen. I början av 2024 flyttade Alkohollinjen in under Alkoholhjälpen och de som söker stöd kan nu både ringa och skriva till Alkoholhjälpen. I samband med hopslagningen lanserades även en ny grafisk profil.

Fler män ringde och fler kvinnor använde webbstödet när det gäller egna alkoholvanor

2023 registrerades totalt 9 607 samtal till och från Alkohollinjen. Dock kommer många samtal in utanför öppettider och antalet rådgivande samtal uppgick till 3 317. Högst tryck var det i januari och september. På Alkoholhjälpen skapades 3 553 konton och det skrevs över 25 000 inlägg i forumen.

Till Alkohollinjen var det en jämn fördelning mellan anhöriga och användare, 48 procent respektive 51 procent, medan det på Alkoholhjälpen var en större andel användare: 65 procent. Bland de anhöriga som kontaktade Alkohollinjen ringde flest i egenskap av partner.

Bland de som tog kontakt gällande sina egna alkoholvanor skiljde det sig i könsfördelningen mellan Alkohollinjen och Alkoholhjälpen. På Alkohollinjen var majoriteten män, 65 procent, medan det på Alkoholhjälpen var en majoritet kvinnor, 53 procent. När det gäller anhöriga var det flest kvinnor både på Alkohollinjen och Alkoholhjälpen.

På Droghjälpen berörde flest kontakter cannabis och kokain

På Droghjälpen registrerades totalt 3 759 samtal under 2023. Antalet rådgivande samtal uppgick till 1092. Högst tryck var det i januari och februari.

1 091 personer skapade ett konto för att använda de webbaserade tjänsterna. Där var det en jämn fördelning mellan anhöriga och användare, 53 respektive 47 procent. Bland de som ringde var det i stället en stor majoritet anhöriga, 70 procent.

De droger som berördes i störst utsträckning var cannabis och kokain. Störst ökning var det av kokain och alkohol, som hade ökat 6 respektive 4 procentenheter.

Läs årsrapporten på Alkoholhjälpens webbplats (öppnas i ny flik)

Publicerad 2024-07-09