Hur påverkar pandemin dig med psykisk ohälsa?

Är du över 18 år och har, eller har haft, psykisk ohälsa av något slag? Det kan handla om problem med alkohol och droger, eller också annat som depression, ångest eller tvångstankar. Då kan du vara med och bidra till kunskap som blir till hjälp för personer med psykisk ohälsa framöver, både i Sverige och runtom i världen.

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning undersöker effekter som coronapandemin har på personer som har eller haft någon typ av psykiatriska symptom. Genom att delta i studien bidrar du till viktig kunskap som kan vara värdefull vid utformning av framtida psykiatrisk vård både i Sverige och internationellt.

Att delta i studien innebär att varje månad under ett års tid svara på webbaserade enkäter. Enkäten handlar om dig själv och ditt mående.

Du som är intresserad kan läsa mer och anmäla dig på psykiskohalsacovid19.se

Publicerad 2020-09-22