Om tramadol - folder

Ny information om tramadol till alla kommuner

Maria Ungdom har hjälpt Länsstyrelsen i Stockholm att ta fram en informationsfolder om tramadol. Informationen riktar sig till föräldrar som känner oro och kommer att finnas hos kommunernas socialsekreterare och på Mini Maria-mottagningarna.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Maria Ungdom arbetat fram "Tramadolfoldern" som riktar sig till vårdnadshavare som känner oro för att deras ungdom använder droger. 

Foldern innehåller fakta om det narkotikaklassade läkemedlet tramadol, effekter som tramadol orsakar och tips till föräldrar. På baksidan finns kontaktuppgifter om man har frågor eller önskar stöd.

Ladda ned tramadolfolder (pdf 1 mb)

Publicerad 2020-11-25