I-ACRA tangentbord digital behandling

Ny forskningsstudie för unga vuxna och deras närstående

Inom ramen för en ny forskningsstudie erbjuds behandling via nätet för unga vuxna, 18-24 år, som upplever problem med sitt drickande. Även närstående inkluderas och deltar i ett parallellt stödprogram.

I studien utvärderas två behandlingsprogram som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och förmedlas via nätet. Behandlingarna kan hjälpa till att förändra alkoholvanor och mildra vanliga psykiska symtom som stress och ångest. 

I behandlingen ingår självständigt arbete via en internetbaserad plattform där deltagarna har kontakt med en psykolog. I upplägget ingår även en närståendekurs för en familjemedlem, partner eller vän.

Studien genomförs av Karolinska Institutet i samarbete med eStöd på Beroendecentrum Stockholm. Är du intresserad kan du läsa mer och anmäla dig på iacraprojektet.com

Publicerad 2020-10-27