Nytt cannabisprogram via nätet för unga

Maria Ungdom erbjuder nu ett cannabisprogram via nätet för unga, 15-17 år, som vill sluta använda cannabis. Föräldrar deltar parallellt i behandlingen genom ett föräldrainriktat program.

- Många är idag vana vid att kunna göra det mesta digitalt och tycker det är smidigt. Att erbjuda unga och deras familjer internetbaserade behandlingar är ett sätt för oss att öka både valmöjlighet och tillgänglighet i vårt behandlingsutbud, säger Helena von Schewen, sektionschef Maria Ungdom.

Det är första gången cannabisbehandling via nätet för erbjuds för personer under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Programmet baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) och består av texter, filmer och övningar som berör ämnen som motivation, abstinens, risker, återfall, känslor och långsiktig förändring.

Precis som i samtalsterapi ges aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet.

Stöd från omgivningen har stor betydelse

Att förändra en vana kräver ofta mycket av en person. Maria Ungdoms personal har sett att familj och nätverk har en stor betydelse när en ungdom ska sluta med alkohol, droger eller spel om pengar.

- När en ungdom ska göra den här typen av förändring är det viktigt med stöd från omgivningen. Som förälder kan det handla om att skapa en öppen dialog med ungdomen och vara närvarande, säger Ann-Sofie Johansson som är behandlare på flera av Beroendecentrum Stockholms digitala cannabisprogram, samt rådgivare på Droghjälpen.

I cannabisprogrammet för unga ingår det att även föräldrar/vårdnadshavare genomför ett program parallellt med ungdomen. Det innehåller fakta kring cannabis och cannabisanvändning, verktyg för att kunna ge stöd och må bra själv, samt en del gemensamma övningar.

- Tanken med att involvera föräldrar i programmet är dels att skapa större förståelse för det som ungdomen går igenom, dels att öppna upp för samtal och skapa samhörighet i förändringsprocessen, säger Ann-Sofie Johansson, som nyligen hjälpt till att starta upp den första familjen att gå programmet.

Lättillgängligt och tryggt

Behandling via nätet har i forskning visat sig vara ett bra alternativ till traditionell behandling. Det passar till exempel de som tycker om att formulera sig i text eller som har svårt att ta sig till en mottagning på utsatta tider.

- Förutom att det är lättillgängligt, tycker många av de som använder internetbaserat stöd att det är skönt att arbeta i egen takt och att kunna gå tillbaka till olika delar när behov uppstår. Många uttrycker dessutom att det känns tryggt att sitta bakom en skärm och inte se behandlaren. Det kan göra det lättare att vara helt öppen, säger Ann-Sofie Johansson.

Parallell kontakt på en mottagning

Den som är intresserad av att gå behandlingen kan ringa till Maria Ungdoms rådgivningstelefon 08-123 474 10 eller prata med sin befintliga behandlarkontakt på Maria Ungdom.

Innan uppstart träffar ungdomen, tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare, en läkare på någon av Maria Ungdoms mottagningar.

Under behandlingens gång har ungdomen regelbunden kontakt med sin behandlare på Maria Ungdom för att lämna prover och stämma av hur behandlingen fungerar.

SVT om cannabisprogrammet för unga

Den 29 maj gjorde SVT ett inslag om cannabisprogrammet. Du kan se inslaget här

Publicerad 2020-05-29