Maria Ungdom hbtqi-märke

Arbetet med hbtqi-frågor på Maria Ungdom

På Maria Ungdom är det obligatoriskt för alla medarbetare att vartannat år genomgå en hbtqi-utbildning. Syftet är att bibehålla en hög medvetenhet i hbtqi-frågor och hjälpa medarbetare att ha ett normkritiskt förhållningssätt.

För den som tillhör normen i samhället kan det vara lätt att ta saker för givet och man behöver kanske inte fundera så mycket över olika vardagliga situationer. Därför är det extra viktigt att jobba med sin medvetenhet om diskriminerande grunder och ha en förförståelse för personer som inte tillhör normen.

Inom Maria Ungdom jobbar man aktivt med dessa frågor utifrån en särskild hbtqi-handlingsplan som gör arbetet konkret. Handlingsplanen tar upp allt från medarbetarnas kunskap och medvetenhet till att skapa en inkluderande miljö och involvera patienter i utvecklingen. Här finns även hbtqi-samordnare och hbtqi-ombud som har i uppdrag att sammankalla, sprida och organisera hbtqi-arbetet.

— Vårt ansvar är försöka säkerställa att alla som söker vård hos oss, oavsett bakgrund, får ett gott bemötande och de bästa förutsättningarna för att känna sig trygga och inkluderade, säger Johanna Bengtsson, specialistsjuksköterska på Maria Ungdom och en av hbtbqi-samordnarna.

Flera mottagningar har även ämnet som en stående punkt på deras arbetsplatsträffar.

Mellan onsdag 3 augusti – 6 augusti deltar Beroendecentrum Stockholm i Pride Park för att visa sitt stöd för hbtqi-personer och få möjlighet att sätta fokus på vanor och effekter av alkohol och narkotika.

Varmt välkommen att besöka oss i vårt tält i Pride Park, Östermalms IP. 

Publicerad 2022-07-26