Årsrapport 2020 Alkohollinjen Alkoholhjälpen Droghjäplen

Så var 2020 på de anonyma stödlinjerna Droghjälpen, Alkoholhjälpen och Alkohollinjen

Nytt självhjälpsprogram på Droghjälpen, dubbelt så många i Alkoholhjälpens självhjälpsprogram och över 3000 rådgivande samtal på Alkohollinjen. I årsrapporten 2020 från Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen presenteras statistik och händelser från det gångna året. Temat för rapporten i år är självhjälp.

- En del statistik skiljer sig från förgående år medan annan är ganska likvärdig. Det är svårt att säga vilken inverkan pandemin har haft på användningen av tjänsterna, men efterfrågan på självhjälp verkar vara bestående, säger Kerstin Annerborn, enhetschef eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

Alkoholhjälpen, Alkohollinjen och Droghjälpen är nationella, anonyma och kostnadsfria stödtjänster som drivs av Beroendecentrum Stockholms enhet eStöd. Årsrapporten 2020 visar att 6 137 personer har använt stödet hos Alkohollinjen och Alkoholhjälpen under året, och att Droghjälpen har haft 1 112 rådgivande samtal via nätet och telefon.

Antalet personer som använde Alkoholhjälpens självhjälpsprogram fördubblades mellan 2019 och 2020, från 695 till 1390, och på Droghjälpen öppnades möjligheten att gå ett självhjälpsprogram för att sluta röka cannabis. Även de som ringer till Alkohollinjen kan välja att ta del av självhjälpsmaterial.

”Lilla häftet om självhjälp” till dig som funderar över självhjälp

Utöver statistik och händelser från året lyfts forskning, diskussioner och information om självhjälp i årsrapporten. Det medföljer även ett häfte om självhjälp som i ett kortfattat format ger en bild av vad självhjälp innebär och hur självhjälpen på stödlinjerna fungerar. Här finns även konkreta exempel på självhjälpsövningar.

- Självhjälp har stor potential att ge något till många, som ett första steg, som enskild insats eller som ett komplement. Och med rådande restriktioner kan behovet vara ännu större för en del. Samtidigt är självhjälp ett brett begrepp och rapporten hjälper till att reda ut vad det kan innebära och hur det fungerar, säger Kerstin Annerborn.

Publicerad 2021-04-29