Information för skolpersonal och studenter

Skolpersonal

Om du som skolpersonal har oro för en ungdom gällande eventuellt substansbruk kontaktar ni i första hand ungdomens vårdnadshavare och gör en anmälan till lokal socialtjänst.

Vi har inte möjlighet att erbjuda provtagningar utifrån rutinmässiga kontroller. Om du bedömer att ärendet är akut kan du hänvisa till vår akutmottagning. I annat fall bör du uppmana ungdomens föräldrar att boka tid på närliggande Mini Maria-mottagning. Där kan ungdomen få en bedömning. 

Provsvar, resultat av bedömningar och all annan information förmedlar vi endast till ungdomen och dess vårdnadshavare.

Är du student och söker information om Maria Ungdom?

Vi tycker det är roligt att så många är intresserade av Maria Ungdom och hur vi jobbar. Av omtanke för våra patienter och deras närstående har vi dock svårt att göra intervjuer för skolarbeten eller ta emot studiebesök i den utsträckning vi önskar. Har du frågor om verksamheten hänvisar vi därför till informationen som finns här på webbplatsen. Om du inte hittar svar på dina funderingar kan du kontakta oss via nedan kontaktformulär.

Kontakta oss

Markera i vilken roll du kontaktar oss:
Kontakta mig via: