Maria Ungdoms Öppenvård

Maria Ungdoms öppenvård består av över 25 mottagningar runt om i Stockholm. Hit hör även behandling via nätet.

Mini-Maria för dig upp till 20 och 23 år

Runt om i Stockholm ligger våra lokala mottagningar som kallas Mini-Maria. De drivs i samarbete med den kommun de ligger i och här finns även möjlighet att få snabb hjälp av socialtjänsten. I centrala Stockholm har vi vår öppenvårdsmottagning som heter Maria Ungdom Öppenvård Kungsholmen och som drivs i nära anslutning till akut- och heldygnsvården.

De flesta av våra mottagningar vänder sig till dig upp till 20 år, en del tar emot personer upp till 23 år. Du kan se vad som gäller för in mottagning via denna karta.

Ung vuxen

Är du mellan 16-25 år? Då kan du få hjälp på våra mottagningar för unga vuxna: Livsstilsmottagningarna och Järva Unga

 

Karta över Maria Ungdoms mottagningar (för dig upp till 25 år)

Du är välkommen att söka vård direkt hos våra öppenvårdsmottagningar. Här hittar du kontaktuppgifter: 

Maria Ungdom

Hur det går till

Du  bokar ett första möte hos oss, antingen genom att ringa till oss eller genom att boka en tid via 1177. Om du och din familj önskar få hjälp av oss gör vi tillsammans en planering för hur kontakten mellan oss ska se ut, till exempel hur länge och hur ofta vi ska träffas. Vanligast är att ses en gång i veckan. För att vi ska kunna säkerställa att vi ger dig rätt hjälp får du inledningsvis träffa en läkare och lämna urinprov.

Hur vi kan hjälpa dig

På våra mottagningar jobbar sjuksköterskor, läkare, terapeuter, psykologer och familjebehandlare. Ofta är även socialtjänsten en viktig stödresurs.

Tillsammans arbetar vi för att du som kommer till oss ska må bättre och bli fri från alkohol, droger eller spel om pengar. Ofta innebär det regelbundna samtal, urinprover och andra träffar. Du kan även få stöd och behandling för närliggande problem som till exempel traumatiska händelser eller svårigheter att klara av vardagen. 

Om du behöver finns det möjlighet att träffa barnmorska för samtal, undersökningar och behandling. Du kan läsa mer under Sex- och samlevnadsmottagning.

Mamma och son pratar

Med familj och andra viktiga närstående

På Maria Ungdom jobbar vi utifrån ett familjeperspektiv. Om du som söker vård är under 18 år, behöver därför alltid föräldrar/vårdnadshavare vara med vid första besöket. Dessa involveras även i vissa delar av din behandling för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Även för dig som är över 18 år, rekommenderar vi att involvera familj och andra viktiga närstående. Ofta har personer runt om en, en stor betydelse vid förändringar. Det kan handla om hela eller delar av din familj, andra viktiga närstående eller om utomstående trygga vuxna som du har i ditt nätverk.