Ensamkommande unga

Så här jobbar vi på Maria Ungdom med ensamkommande unga som har problem med alkohol och andra droger.

Allt fler ensamkommande ungdomar med drogproblem behöver hjälp av vården. Många av flyktingungdomarna bär på svåra trauman och dövar sin ångest med cannabis eller opiater. 

Vi på Maria Ungdom erbjuder samma hjälp till de här ungdomarna som till andra ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol och andra droger, ibland i samband med att de mår dåligt psykiskt. 

Ensamkommande unga kommer oftast till vår akut. De kan komma tillsammans med polis eller på uppmaning av någon person i skolan eller på sitt boende.

Vill du veta mer hur det fungerar när någon som är ung kommer till oss, läs under Så fungerar Maria Ungdom.

Bra att veta för dig som söker hjälp för ensamkommande flyktingar

Om ni kommer till Maria Ungdom för att söka vård för ungdomar som är ensamkommande flyktingar så är det bra att tänka på följande: 

  • Ungdomen måste ha med sig giltig identifikationshandling eller LMA-kort. Är det första besöket inom vården så kommer ungdomen att få ett reservnummer av oss som är viktigt att spara. Har ungdomen tidigare fått vård ber vi er att ta med det reservnummer ni fick då. 
  • För att kunna ge bästa möjliga vård så behöver vi veta vilket språk ungdomen talar. Vi ordnar med tolk. 
  • Vid besök till akuten kommer ungdomen att behöva lämna ett övervakat urinprov och träffa en läkare för undersökning och samtal. Ni får sedan en återbesökstid till någon av våra lokala öppenvårdsmottagningar (Mini-Maria) för fortsatt behandling. 
  • Om ungdomen är under 18 år och vårdnadshavare inte kan närvara vid besöket så behöver vi information om hur vi kan kontakta dessa för att få ett godkännande till ert besök. (god man eller handläggare på socialtjänsten). 

I och med att vi är en akutmottagning kan det tyvärr ibland vara lite väntetid. Välkommen att ringa till oss innan besöket om du har några frågor. 

Ensamkommande ungdomar

Här kan du ladda ner en pdf med information om vad som är bra att tänka på när du söker vård för ungdomar som är ensamkommande flyktingar.