Press och media

Här hittar du information om var du kan vända dig gällande frågor för press och media.

Presskontakt hänvisas till Stockholms läns sjukvårdsområdes presstjänst: press.slso@sll.se eller 08-1234 04 44. Om du behöver få information från personal inom Maria Ungdom kommer de att se till att du får kontakt med rätt person.

Regionala frågor och frågor om covid-19 hänvisas till pressjouren Region Stockholm: press@sll.se eller 08-1231 31 48.

Söker du en specifik person men saknar direktnumret kan du ringa till vår växel 08-1234 00 00.

Utelämnande av allmän handling

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.