Remittera

Så här gör du om du vill remittera någon till oss. 

Vi arbetar i journalsystemet TakeCare och du som har tillgång till det bör skicka din remiss där. Har du inte tillgång till TakeCare är du välkommen att skicka remiss på papper till den mottagning du vill remittera patienten till. 

Har du önskemål om journalkopior under en pågående utredning så kan du faxa till 08-123 497 10.

Till akut- och heldygnsvården

Om du vill remittera till akut- och heldygnsvården så är du välkommen att skicka remissen till:

Maria Ungdom 
Akut- och heldygnsvården
S:t Görans sjukhus
Box 500
112 81 Stockholm

Du kan också faxa till 08-123 497 12.

Vid remittering för planerad inläggning: Hör av er till lokal Mini-Maria om kontakt finns, annars vänd er till akuten för läkarbedömning och eventuellt studiebesök. 

Till en Mini-Maria

Vi arbetar gärna i samverkan med andra vårdgivare - välkommen med din remiss. Vet du vilken mottagning du vill komma i kontakt med går det bra att skicka remissen direkt till den lokala Mini-Marian. 

Är du osäker eller önskar rådgivning är du välkommen att ringa
08-123 474 26.

Till den specialiserade öppenvården

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan skicka remiss via journalsystemet TakeCare eller via pappersremiss.

Pappersremiss skickas till:
Maria Ungdom 
Specialiserade öppenvården
S:t Görans sjukhus
Box 500
112 81 Stockholm

Har du frågor är du välkommen att ringa 08-123 474 33. 

Till sex- och samlevnadsmottagningen

Du som arbetar inom vården kan antingen skicka remiss via journalsystemet TakeCare eller pappersremiss till:

Maria Ungdom
Sex- och samlevnadsmottagningen
Friskvårdsvägen 4
112 19 Stockholm

Det går också bra att ringa på 08-123 474 54 för att boka patienten direkt.