Maria Ungdom 50 år

Maria Ungdom fyllde 50 år i september och detta ville vi självklart uppmärksamma. Firandet blev även ett sätt att sätta ljus på ungdomars psykiska hälsa och riskerna med alkohol och andra droger.

I samband med jubileet så togs en film fram som sammanfattar Maria Ungdoms första 50 år. Den kan du se här nedan.Maria ungdoms 50-årsjubileum uppmärksammades med ett symposium där framstående forskare inom området ungdomar och skadligt bruk av alkohol och andra droger delade med sig av sina erfarenheter och insikter. H. M. Drottning Silvia närvarade vid symposiet.

Föreläsarna under jubileumsdagen:

  • Kent W. Nilsson - Ung och påverkad - vad kan ha påverkat?

  • Sara Lindholm - Beroendeutveckling - vad händer i hjärnan?

  • Eva Serlachius - Ökad tillgänglighet till behandling - hur når vi fler barn och ungdomar?

  • Olof Beck - Några glimtar och framtidsutsikter om nya droger och drogtester

Maria Ungdom arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten. I detta ingår att hitta nya sätt att nå fler ungdomar, utökat behandlingsutbud och ökad satsning på forskning. För att bättre nå unga vuxna upp till 25 år startades Livsstilsmottagningen, Maria Ungdom Vasa och Järva Unga specialistcenter.