Att vara tonårsförälder

Du som är orolig för att ditt barn använder alkohol, droger eller spelar om pengar är välkommen att kontakta oss på 08-123 474 10. Du behöver inte vara säker på något när du hör av dig, utan det går bra att ringa för att prata om din oro och hur situationen ser ut.

Som tonårsförälder kan det vara tufft att både ställa krav och hålla på gränser. Att uppfostra och vägleda en tonåring till att bli en vuxen person är stort och ansvarsfullt. Hur du upplever detta beror på vem du är som person, hur ditt sociala umgänge ser ut och hur ditt familjenätverk fungerar.

Du kan under den här tiden känna dig osäker i föräldrarollen. Det är inte ovanligt eftersom tonårstiden ställer krav på nya spelregler och ansvarsområden för er båda.

En del tonåringar går igenom perioden utan större konflikter medan andra agerar starkt med ett ständigt ifrågasättande av dina värderingar och livsval. Det ställer krav på dig att låta din tonåring själv ta ansvar för sitt eget beteende och dess konsekvenser.

Du får vara förberedd på många och långa diskussioner om allt ifrån hemkomsttider, dator-, telefon- och tv-tider till politiska och moraliska frågor.

Din tonåring behöver utveckla och prova sina ståndpunkter och känna att han/hon kan påverka men också påverkas. Din tonåring behöver din hjälp att skapa sin egen uppfattning, ta egna beslut och förstå konsekvenser av sina handlingar.

Ni behöver inte vara överens om vad ni tycker. Det är bra att vara öppen inför olika synsätt.

Ibland kan det kännas omöjligt att få kontakt. Din tonåring verkar helt uppslukad av sina kompisar, sin partner, mobil eller tv. Då är det viktigt att du orkar stå ut med tonåringens avståndstagande och ovilja att lyssna eller berätta om sig själv.

Olika sätt att visa behov 

En tonåring kan visa sina behov på olika sätt. Ensamhetsbehov kan visas genom att han/hon stänger familjen ute. Närhetsbehov kan visa sig genom att han eller hon kryper upp i soffan nära dig eller bara är hemma med familjen.

Beteendet och känslorna kan växla snabbt, och det kan vara svårt att förstå både för tonåringen och för resten av familjen. Din tonåring lyssnar och påverkas av dina åsikter, även om det inte alltid märks.

Förändring är möjlig 

Det är viktigt att tänka framåt och på att förändring är möjligt. För de flesta som testar droger gör det bara en kort period. Men det ska ändå alltid tas på allvar eftersom man inte vet på förhand vilka som fortsätter.

De flesta föräldrar har svårt att tro att ens tonåring skulle ha problem. Om du tror att ditt barn dricker alkohol eller använder andra droger är det lätt att du känner dig misslyckad, maktlös och skuldtyngd.

Ofta anklagar man sig själv för att vara en dålig förälder. Tonåringen känner skuld för att vara ett misslyckat barn. Då är det viktigt att du försöker tänka nu och framåt, att du står på dig. Fortsätt diskutera, ifrågasätt och sätt ord på de känslor och tankar du har.

Du kan skaffa dig kunskap genom att läsa på om olika ämnen. Du är också välkommen att ringa till oss. Det är viktigt att du känner dig trygg i att argumentera med din tonåring.

Ibland kan det kännas som situationen med din tonåring inte går att förändra, men det är aldrig för tidigt eller för sent att söka hjälp. Du är inte ensam, det finns många tonårsföräldrar.