Livsstilsmottagningarna

Är du mellan 18 - 25 år och vill förändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel om pengar? Då är du välkommen till Livsstilsmottagningarna.

För att boka ett första besök ringer du till den mottagning du önskar gå till, se telefonnummer till höger. Det går även bra att komma till oss via remiss från en annan vårdgivare. Vi har korta väntetider – oftast kan du komma på ditt första besök inom tre veckor.

Våra två mottagningar är belägna i Stockholm på Riddargatan 1 på Östermalm och Katrinebergsbacken 35 A i Liljeholmen.

Hur det går till?

 

Behandling hos oss

Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder för att du ska få redskap som hjälper dig att hantera din vardag utan att ta till droger, alkohol eller spel. Om du mår dåligt eller har psykiatriska problem ger vi stöd och behandling för detta samtidigt. Behandling sker i grupp eller individuellt och är helt kostnadsfri. 

Vad våra behandlare kan hjälpa till med

Du har goda möjligheter att själv påverka innehållet i din behandling. Utifrån dina behov och målsättningar arbetar vi med motivation, att du ska känna att du har kontroll samt metoder för att undvika återfall. Du kan även få stöd till livsstilsförändring eller terapeutisk behandling av bakomliggande problem. När din behandling har avslutats finns alltid möjlighet att återuppta kontakten om behov skulle uppstå.

Tack vare att våra team består av både läkare, sjuksköterskor och psykologer, samt barnmorska och arbetsterapeut, kan vi erbjuda ett brett och samlat stöd. Vi samarbetar även med enheten eStöd, som erbjuder behandling över nätet för alkohol och cannabis. Om det finns behov som vi inte kan hjälpa till med, finns alltid möjligheten att remitteras till annan mottagning eller att vi samarbetar med andra. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Vad vår barnmorska kan hjälpa till med

Vår barnmorska arbetar på vår sex- och samlevnadsmottagning. Exempel på vad du kan få hjälp med här är samtal (till exempel om kropp, relationer och sex), undersökningar och behandlingar. Läs mer under rubriken Sex- och samlevnadsmottagning

Vad vår arbetsterapeut kan hjälpa till med

Vår arbetsterapeut kan hjälpa till att utreda och behandla kognitiva svårigheter. Exempel på sådana kan vara sömnproblem, bristande tidsuppfattning, minnessvårigheter eller problem att tolka känslomässiga/sociala situationer. Fråga din behandlare om du vill veta mer.

Utvidgade psykiatriska utredningar

Vid behov har vi möjlighet att göra utvidgade psykiatriska utredningar. Det kan vara aktuellt för dig som upplever större svårigheter med koncentration, socialt samspel eller annan svårighet som kan behöva utredas. Fråga din behandlare om du vill veta mer.

Publicerad: 2019-03-28