Information för skolpersonal och studenter

När ni som skolpersonal har oro för en ungdom, gällande eventuellt substansbruk kontaktar ni vårdnadshavare och anmäler er oro till lokal socialtjänst.

Bedömer ni ärendet vara av akut karaktär kan ni hänvisa till Maria Ungdoms Akutmottagning. I annat fall bör ni uppmana föräldrar att boka tid på lokal Mini-Maria, där ungdomen kan få en bedömning. Vi har inte möjlighet att erbjuda provtagningar utifrån rutinmässig kontroll.

Provsvar, resultat av bedömningar och all annan information förmedlar vi endast till ungdomen och dess vårdnadshavare.

 

Är du student och söker information om Maria Ungdom?

Vi tycker det är roligt att så många är intresserade av Maria Ungdom och hur vi jobbar, men av omtanke för våra patienter och deras närstående har vi svårt att ta emot studiebesök i den utsträckning vi önskar eller göra intervjuer för skolarbeten. Har du frågor om verksamheten hänvisar vi därför till informationen här på webbplatsen. Om du inte hittar svar på dina funderingar kan du kontakta oss via nedan kontaktformulär.

Kontakta oss

Markera i vilken roll du kontaktar oss:
Kontakta mig via: