Sex- och samlevnadsmottagning

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning vänder sig till dig som är upp till 25 år.

Vi finns i första hand till för dig som redan har eller tidigare har haft kontakt med Maria Ungdom.

Hos oss kan du få hjälp när du har frågor som rör:

  • provtagning, behandling för och rådgivning rörande sexuellt överförbara infektioner
  • stödsamtal kring sex, samlevnad och HBTQ-frågor
  • fria kondomer
  • preventivmedel
  • akutpiller
  • graviditetstest och, vid graviditet, stöd och rådgivning utifrån ditt beslut
  • gynekologiska och genitala undersökningar
  • vaccination av Hepatit A och B
  • stöd och hjälp vid sexuella övergrepp - kom ihåg att det aldrig är ditt fel om någon gör något mot dig mot din vilja, det är olagligt och du har alltid rätt att anmäla och få det stöd som behövs, det spelar ingen roll om alkohol eller andra droger varit inblandat i händelsen

Du kan även prata med oss om annat som berör kroppen eller relationer.

Det går bra att ta kontakt med vår barnmorska på egen hand via telefon 08-123 474 54.