Sex- och samlevnadsmottagning

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning vänder sig till dig som är upp till 25 år.

Vi finns i första hand till för dig som redan har eller tidigare har haft kontakt med Maria Ungdom.

Hos oss kan du få hjälp när du har frågor som rör:

  • provtagning, behandling för och rådgivning rörande sexuellt överförbara infektioner
  • stödsamtal kring sex, samlevnad och HBTQ-frågor
  • fria kondomer
  • preventivmedel
  • akutpiller
  • gynekologiska och genitala undersökningar
  • vaccination av Hepatit A och B
  • medicinsk och psykologisk uppföljning vid sexuella övergrepp
  • graviditetstest
  • abortrådgivning

Du kan även prata med oss om hur man bygger goda relationer och gör bra val.

Misstänker du att du är gravid kan vi hjälpa dig med ett graviditetstest. Vid eventuell graviditet vet vi vem som kan hjälpa dig fortsättningsvis, beroende på vilket beslut du väljer att ta.

Du som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp under påverkan av alkohol eller andra droger kan också få stöd och hjälp av oss.

Kontakta vår barnmorska Eva-Marie Wenneberg direkt på telefon 08-123 474 54.