Järva Unga

Till Järva Unga kan du som är mellan 16-25 år vända dig om du vill förändra dina alkohol- och drogvanor. Och om du därutöver mår psykiskt dåligt kan du även få hjälp med det - vi ger stöd i att förändra hela din livssituation.

Järva Unga Specialistcenter finns i närheten av Kista Galleria, på Isafjordsgatan 32 B i Kista.

På mottagningen jobbar läkare, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeut. Mottagningen samarbetar även med barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, övrig verksamhet inom Maria Ungdom och den lokala beroendevården för vuxna.

Förändra din livssituation

På Järva Unga erbjuder vi beroendevård och psykiatri under ett och samma tak. Här får ungdomar och unga vuxna möjlighet att jobba med hela sin livssituation. Därför har vi ett nära samarbete med exempelvis socialtjänst, frivård, föräldrar och andra vårdgivare.

Du som vill förändra din livssituation kan få hjälp omgående. Tillsammans går vi igenom dina livsområden och tittar vad som kan behöva förändras för att du ska må bättre. Det kan handla om kost, sömn, sysselsättning och sociala nätverk. Ofta jobbar vi med olika behandlingar och insatser samtidigt. Du har stora möjligheter att själv få styra och påverka innehållet i din behandling.

Du som behöver hjälp

Det går bra att ta kontakt med oss på egen hand och få hjälp omgående. Du kan också komma till oss genom remiss från annan vårdgivare.

Om du behöver råd och stöd är du också välkommen att kontakta oss. Det går också bra att komma till oss anonymt för ett första informationssamtal. Då kan vi berätta lite mer om den hjälp som vi kan erbjuda dig. Och du får även möjligheter att ställa frågor om det är något som du undrar över.

Besöken är kostnadsfria.

Samverkansprojekt

*Järva Unga startades 2015 som ett samverkansprojekt mellan Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, Järvapsykiatrin och Prima Barn- och ungdomspsykiatri. Det är en satsning för ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol eller droger, och som eventuellt samtidigt mår psykiskt dåligt. Mottagningen är numera en permanent verksamhet.