Specialiserade öppenvården

Vi hjälper dig som mår psykiskt dåligt och som riskerar att bli beroende av alkohol eller andra droger. 

Du som är upp till 20 år och din familj får hos oss hjälp med fördjupad utredning och behandling hos oss. Du kan också få till exempel samtalsbehandling och familjeterapi. 

Hos oss arbetar psykiatrer, psykologer, psykoterapeuter, familjebehandlare och arbetsterapeut. 

Vilken hjälp kan jag få?

Om du använder alkohol och/eller andra droger och känner dig nedstämd och deprimerad, upplever ångest eller aggressivitet så kan vi hjälpa dig. Du kanske har tankar om att inte vilja leva eller orka fortsätta leva.

Du kan också ha varit med om svåra händelser som sexuellt övergrepp, fysiskt övergrepp eller en annan traumatisk upplevelse. Även svåra händelser, trauman som ägt rum via internetforum, chattkonversation eller liknande. 

Det här händer när du kommer till oss

Du och din familj erbjuds träffa en terapeut cirka tre gånger och en läkare en gång för bedömning. Tillsammans bestämmer vi hur länge och hur ofta vi ska träffas men också hur behandlingen ska se ut. Oftast träffas vi en gång i veckan. 

För att du ska må bättre är det viktigt att du blir drogfri. Därför arbetar vi både med drogfrihet och med dina övriga problem. Ett sätt att kunna bli drogfri är att lämna övervakade urinprover för droganalys, vilket kan vara ett stöd både för dig och dina närstående.

Vi arbetar med hela eller delar av familjen och/eller andra personer som är viktiga för dig. Du kommer också träffa oss i individuella samtal. Tillsammans diskuterar vi fram vad som är lämpligast utifrån din ålder och dina problem.

Ibland behöver behandlingen kompletteras med en fördjupad utredning. Våra psykologer hjälper då till med detta. Du kan också behöva andra stödresurser och därför är det ofta viktigt att ha med socialtjänsten. Vi har förstås också ett nära samarbete med Maria Ungdoms akutavdelning, sex- och samlevnadsmottagningen och Mini-Mariorna.