Maria ungdoms heldygnsvård

Ibland finns det behov av extra stöd och vård. Maria Ungdoms heldygnsvård är en trygg plats som hjälper dig att återfå rutiner och en normaliserad dygnsrytm utan att ta till alkohol, droger eller spel.

Vanligtvis tar vi emot fyra patienter för planerad inläggning varje vecka. De planerade och akuta inläggningarna behandlas på samma avdelning. Den planerade vården på avdelningen är oftast en del av mer omfattande insatser i öppenvård.

Under en planerad inläggning erbjuder vi avgiftning från alkohol och andra droger. Vi kan också hjälpa till med att få en bättre uppfattning om hur du lever, utreda hur avancerat missbruket är och vilka andra svårigheter och resurser som finns.

Varje dag arbetar det en familjebehandlare och sjuksköterska tillsammans med ungdomarna. Personalens långa erfarenhet och kunskap bidrar till en trygg och bra vård för de ungdomar som kommer hit.