Skriv ut den här sidan

Livsstilsmottagningarna

Livsstilsmottagningarna vänder sig till dig mellan 18 - 25 år och som vill förändra dina alkohol-, drog- eller spelvanor.

Det finns två Livsstilsmottagningar: Livsstilsmottagningen på Riddargatan 1 i Stockholm och Liljeholmens Livsstilsmottagning på Katrinebergsbacken 35 A i Stockholm.

På mottagningarna jobbar läkare, sjuksköterskor, barnmorska, arbetsterapeut och psykologer.

Du som vill förändra dina alkohol- och drog eller spelvanor kan få hjälp hos oss. Med hjälp av evidensbaserade metoder får du möjlighet att jobba med hela din livssituation. Du erbjuds stora möjligheter att själv få styra och påverka innehållet i din behandling. Det är individuell behandling eller gruppbehandling som vi erbjuder. Målet är att du ska kunna hantera ditt liv och din vardag utan att dricka alkohol eller ta droger. För dig som vill sluta röka cannabis finns det även ett behandlingsprogram via nätet: Cannabisprogram via nätet. 

Du som har problem med spel om pengar, kan också få hjälp hos oss. Det är gruppbehandling som vi erbjuder. 

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis adhd eller autismtillstånd, kan vi även göra en neuropsykiatrisk utredning. Beroende på vad utredningen visar, kan du få olika former av hjälp och stöd.

Och om du har problem med så kallad kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis sömn, tidsuppfattning, minnet, eller att tolka känslomässiga och sociala situationer, kan arbetsterapeuten hjälpa dig att få vardagen att fungera.

På mottagningen finns även en barnmorska. Under rubriken Sex- och samlevnadsmottagning kan du läsa mer om vad barnmorksan kan hjälpa dig med.

Mer om spelberoendebehandling

Har du problem med spel om pengar? I så fall kan vi hjälpa dig. Livsstilsmottagningen erbjuder även behandling mot spelberoende. 

Behandlingen sker i grupp. Det är cirka sex till åtta personer i varje grupp. Vi träffas vid åtta tillfällen. Varje gruppmöte varar i 2 timmar.

Men innan behandlingen påbörjas behöver du först träffa en läkare och psykolog.

Om du har några frågor eller vill boka en tid är du välkommen att kontakta oss.

Besöken är kostnadsfria. 

Mer om arbetsterapi

På Livsstilsmottagningarna kan vi erbjuda arbetsterapi.

Arbetsterapeuten kan hjälpa till att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. Du kanske har problem med exempelvis sömn, tidsuppfattning, svårigheter med minnet, eller att tolka känslomässiga och sociala situationer? Då kan våra arbetsterapeuter hjälpa dig att få vardagen att fungera.

Träna din förmåga

I arbetsterapin kan du få hjälp att skapa struktur i vardagen. Du kan även få hjälp att träna din planerings- och organisationsförmåga, både i hemmet och i samhället.

Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra.

Du kanske har en fysisk eller psykisk begränsning som gör att du har svårigheter med hushållssysslor, arbete, studier, fritidsaktiviteter eller sociala relationer. Då kan våra arbetsterapeuter hjälpa dig att få vardagen att fungera.

Så fungerar det

Arbetsterapin utgår från dig och dina behov. Därför ser arbetsterapin olika ut för olika människor.

Arbetsterapeuten börjar alltid med att göra en bedömning av dina funktioner. Med funktionsbedömningen som grund, kan du med hjälp av din arbetsterapeut, sätta upp mål för vad du kan och vill förbättra. Och om du behöver någon form av hjälpmedel så kan arbetsterapeuten skriva ut dessa till dig.

Mer om neuropsykiatrisk utredning

På Livsstilmottagningarna kan vi även göra en neuropsykiatrisk utredning.

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis adhd eller autismtillstånd, kan du få gå igenom en neuropsykiatrisk utredning. Utredningen kan visa om du har en neuropsykiatrisk diagnos, eller en kombination av diagnoser. Beroende på vad utredningen visar, kan du få olika former av hjälp och stöd.

För att få göra en neuropsykiatrisk utredning ska du ha haft problemen under hela din uppväxt. Du ska själv tycka att dina svårigheter är så stora att det påverkar hela din livssituation. Du ska också själv vilja göra en utredning.

Hur går utredningen till?

För att ta reda på om en person har en neuropsykiatrisk funktionsskillnad gör man en utredning. Det innebär att man samlar in information från olika källor, värderar denna information och drar slutsatser utifrån vad som kommer fram.

Det innebär att vi pratar om dina svårigheter och hur det påverkar dig hemma, i skolan eller på jobbet. Du får själv berätta om ditt liv och beskriva dina styrkor och svårigheter.

När du var barn

Vi behöver även få information om hur det var när du var barn. Därför behöver vi prata med dina föräldrar eller någon annan som kände dig när du var barn. Ibland pratar vi med dina lärare om hur du hade det när du gick i skolan.

Dina journaler

Det kan också finnas viktigt information i dina journaler från tidigare vårdgivare som du besökt. Utredningsteamet behöver därför få möjlighet att ta del av den informationen. Men det är bara de personer som är direkt inblandade i utredningen som får tillgång till dina journaler, och endast om du själv vill det. De som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt.

Frågeformulär och tester

Du får också fylla i frågeformulär och göra olika uppgifter och tester tillsammans med en psykolog. Tanken är att vi ska kartlägga vad som fungerar bra för dig och vilka svårigheter du har. Ibland träffar du en arbetsterapeut som undersöker hur du fungerar i vardagen.

Det är viktigt att veta hur din hjärna fungerar utan droger. Du behöver därför vara drogfri sex veckor före utredningen börjar men även under hela utredningen. Om du dricker alkohol behöver du hålla dig under nivån för riskbruk, 9 glas/ vecka för kvinnor och 14 glas/vecka för män. Du behöver också hålla dig under gränsen för intensivkonsumtion. För kvinnor är den gränsen 3 glas vid ett och samma tillfälle och för män 4 glas vid ett och samma tillfälle. Detta gäller både inför och under testperioden.

Tanken med de psykologiska testerna är att mäta din maxprestation. Därför är det viktigt att du äter och sover ordentligt inför testningen.

Hur lång tid utredningen tar

Hur lång tid en utredning tar kan variera. Det beror på vad du undrar över, hur många tester och intervjuer som ska göras och hur ofta du och utredningsteamet har möjlighet att träffas.

Besked om vad utredningen visar

När utredningen är klar, träffar du den psykolog och läkare som gjort utredningen. Tillsammans går ni igenom vad som har kommit fram i samtal och tester. Det är bra om du har med dig någon närstående till samtalet, som kan hjälpa till att ställa frågor och komma ihåg vad som sägs under mötet. Du får även med dig resultatet i skriftlig form.

Utredningen visar om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i form av en eller flera diagnoser. Resultatet av utredningen ska visa vad som är dina styrkor och dina svårigheter. Det är viktigt att du känner igen dig i utredningens resultat och tycker att det stämmer. Utredningen kan också visa att du inte har någon neuropsykiatrisk diagnos eller att du har någon annan psykiatrisk diagnos. Då kan det finnas annat stöd eller behandling som kan hjälpa dig.

Uppföljning och stödinsatser

Beroende på vad utredningen visar kan du komma tillbaka igen på uppföljande samtal. Då kan ni prata om vilket stöd du behöver. Det kan vara läkemedel, utbildning, samtal i grupp eller enskilt, kognitiva hjälpmedel eller något annat som är hjälpsamt för dig.

Om du får en neuropsykiatrisk diagnos och vill ta körkort behöver du ett särskilt lämplighetsintyg från en läkare.

Publicerad: 2019-03-28